ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ Ba na hill 4 วัน 3 คืน บิน FD_STBN

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ Ba na hill 4 วัน 3 คืน บิน FD_STBN
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - สะพานมังกร
โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 


วันที่ 2 ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดจีน - บ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - เจดีย์เทียนมู่ - เว้ - ล่องแม่น้ำหอม
โรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 


วันที่ 3 เว้ - พระราชวังหลวง - นั่งรถสามล้อซิโคล่ - ดานัง - บานาฮิลล์
โรงเรียน Mecure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล์


วันที่ 4 บานาฮิลล์ - วัดลินห์อึ้ง - ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ 
รหัสทัวร์:
VN_FD00025
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
56

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD638 ขากลับ FD639

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 28 – 31 มี.ค.2563 11,900 11,900 11,900 3,000 4,000 Air Asia
booking 04 – 07 เม.ย.2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,000 Air Asia
booking 10 – 13 เม.ย.2563 15,900 15,900 11,900 3,000 4,000 Air Asia
booking 11 – 14 เม.ย.2563 17,900 17,900 11,900 3,000 5,500 Air Asia
booking 13 – 16 เม.ย.2563 16,900 16,900 11,900 3,000 5,500 Air Asia
booking 24 – 27 เม.ย.2563 13,900 13,900 11,900 3,000 4,000 Air Asia
booking 01 – 04 พ.ค.2563 14,900 14,900 10,900 3,000 4,000 Air Asia
booking 08 – 11 พ.ค.2563 12,900 12,900 11,900 3,000 4,000 Air Asia
booking 22 – 25 พ.ค.2563 12,900 12,900 10,900 3,000 4,000 Air Asia
booking 29 พ.ค. – 01 มิ.ย.63 12,900 12,900 11,900 3,000 4,000 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - สะพานมังกร
 -/-/D
 โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

วันที่ 2ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดจีน - บ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - เจดีย์เทียนมู่ - เว้ - ล่องแม่น้ำหอม
 B/L/D 
  โรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

วันที่ 3เว้ - พระราชวังหลวง - นั่งรถสามล้อซิโคล่ - ดานัง - บานาฮิลล์
 B/L/D
  โรงเรียน Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์ 

วันที่ 4บานาฮิลล์ - วัดลินห์อึ้ง - ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ 
 B/L/-
 

ทัวร์ในประเทศ