ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ Ba na hill 4 วัน 3 คืน บิน VZ_STBN

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ Ba na hill  4 วัน 3 คืน บิน VZ_STBN
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - เว้ - พระราชวังเว้ - ตลาดDong Ba - ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม 
โรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่ 2 เว้ - เจดีย์เทียนมู่ - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - นั่งสามล้อซิโคล่ - ดานัง - บานาฮิลล์
โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์

วันที่ 3 บานาฮิลล์ - วัดลินห์อึ๋ง - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดจีน - บ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สะพานมังกร 
โรงแรม LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่ 4 ดานัง - ชอปปิงตลาดฮาน - กรุงเทพฯ              
รหัสทัวร์:
VN_VZ00033
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
74

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VZ960 ขากลับ VZ961

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 11 – 14 มี.ค. 2563 12,900 12,900 11,900 3,000 4,000 VietJet Air
booking 20 – 23 มี.ค. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,000 VietJet Air
booking 24 – 27 มี.ค. 2563 12,900 12,900 11,900 3,000 4,000 VietJet Air
booking 04 – 07 เม.ย. 2563 12,900 12,900 11,900 3,000 4,000 VietJet Air
booking 05 – 08 เม.ย. 2563 12,900 12,900 11,900 3,000 4,000 VietJet Air
booking 30 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 12,900 12,900 11,900 3,000 4,000 VietJet Air
booking 02 – 05 พ.ค. 2563 11,900 11,900 10,900 3,000 4,000 VietJet Air
booking 03 – 06 พ.ค. 2563 12,900 12,900 11,900 3,000 4,000 VietJet Air
booking 08 – 11 พ.ค. 2563 11,900 11,900 10,900 3,000 4,000 VietJet Air
booking 28 – 31 พ.ค. 2563 11,900 11,900 11,900 3,000 4,000 VietJet Air
booking 05 – 08 มิ.ย. 2563 12,900 12,900 11,900 3,000 4,000 VietJet Air
booking 18 – 21 มิ.ย. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 26 – 29 มิ.ย. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 04 – 07 ก.ค. 2563 14,900 14,900 13,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 05 – 08 ก.ค. 2563 14,900 14,900 13,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 11 – 14 ก.ค. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 16 – 19 ก.ค. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 23 – 26 ก.ค. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 25 – 28 ก.ค. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 01 – 04 ส.ค. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 06 – 09 ส.ค. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 09 – 12 ส.ค. 2563 12,900 12,900 11,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 14 – 17 ส.ค. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 20 – 23 ส.ค. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 28 – 31 ส.ค. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 03 – 06 ก.ย. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 11 – 14 ก.ย. 2563 12,900 12,900 11,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 17 – 20 ก.ย. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 25 – 28 ก.ย. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 01 – 04 ต.ค. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 03 – 06 ต.ค. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air
booking 09 – 12 ต.ค. 2563 13,900 13,900 12,900 3,000 4,500 VietJet Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - เว้ - พระราชวังเว้ - ตลาดDong Ba - ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
 -/L/D
 โรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 2เว้ - เจดีย์เทียนมู่ - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - นั่งสามล้อซิโคล่ - ดานัง - บานาฮิลล์
 B/L/D 
  โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์

วันที่ 3บานาฮิลล์ - วัดลินห์อึ๋ง - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดจีน - บ้านโบราณ - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สะพานมังกร
 B/L/D
  โรงแรม LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่ 4ดานัง - ชอปปิงตลาดฮาน - กรุงเทพฯ 
 B/-/-
 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ