ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม 10 จุดเช็คอิน ห้ามพลาดดาลัด 3 วัน 2 คืน บินVZ_STBN

ทัวร์เวียดนาม 10 จุดเช็คอิน ห้ามพลาดดาลัด  3 วัน 2 คืน บินVZ_STBN
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ดาลัด - น้ำตกดาลันลา - Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า 
โรงแรม TTC PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - Crazy House - ร้านโอทอป - โบสถ์โดเมนเดมารี - สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย - Light Garden
โรงแรม TTC PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานเวียดนาม

วันที่ 3 นั่งรถม้าชมเมือง - จัตุรัสลามเวียน - ทะเลสาบซวนฮวาง - Cối Xay Gió Bakery
รหัสทัวร์:
VN_VZ00032
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
181

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VZ 940 ขากลับ VZ 941

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 09 – 11 มี.ค. 2563 5,999 5,999 5,999 3,000 2,500 VietJet Air
booking 04 – 06 เม.ย. 2563 9,900 9,900 8,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 11 – 13 เม.ย. 2563 11,900 11,900 10,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 26 – 28 เม.ย. 2563 8,900 8,900 7,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 04 – 06 พ.ค. 2563 7,900 7,900 6,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 08 – 10 พ.ค. 2563 7,900 7,900 6,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 02 – 04 มิ.ย. 2563 8,900 8,900 7,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 06 – 08 มิ.ย. 2563 7,900 7,900 6,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 26 – 28 มิ.ย. 2563 8,900 8,900 7,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 03 – 05 ก.ค. 2563 9,900 9,900 8,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 05 – 07 ก.ค. 2563 9,900 9,900 8,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 26 – 28 ก.ค. 2563 9,900 9,900 8,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 01 – 03 ส.ค. 2563 9,900 9,900 8,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 10 – 12 ส.ค. 2563 8,900 8,900 7,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 21 – 23 ส.ค. 2563 9,900 9,900 8,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 27 – 29 ส.ค. 2563 9,900 9,900 8,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 03 – 05 ก.ย. 2563 9,900 9,900 8,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 12 – 14 ก.ย. 2563 9,900 9,900 8,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 25 – 27 ก.ย. 2563 9,900 9,900 8,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 01 – 03 ต.ค. 2563 10,900 10,900 9,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 08 – 10 ต.ค. 2563 10,900 10,900 9,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 12 – 14 ต.ค. 2563 8,900 8,900 7,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 16 – 18 ต.ค. 2563 10,900 10,900 9,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 21 – 23 ต.ค. 2563 9,900 9,900 8,900 3,000 2,500 VietJet Air
booking 22 – 24 ต.ค. 2563 10,900 10,900 9,900 3,000 2,500 VietJet Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ดาลัด - น้ำตกดาลันลา - Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
 -/L/D
 โรงแรม  TTC PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2  นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - Crazy House - ร้านโอทอป - โบสถ์โดเมนเดมารี - สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย - Light Garden
 B/L/D
 โรงแรม  TTC PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว มาตรฐานเวียดนาม

 

วันที่ 3  นั่งรถม้าชมเมือง - จัตุรัสลามเวียน - ทะเลสาบซวนฮวาง - Cối Xay Gió Bakery 
 B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ