ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง PRO VIETNAM 3 วัน 2 คืน บินVZ_ST

ทัวร์เวียดนามกลาง PRO VIETNAM 3 วัน 2 คืน บินVZ_ST
วันที่ 1 กรุงเทพ - ดานัง - ฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - วัดกวางตุ้ง - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - เมืองดานัง 
โรงแรม Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh HotelHawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 2 บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน) - สะพานมือ - พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
โรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

วันที่ 3 ดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - คาร์ฟดาร์ก้อน - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
VN_VZ00030
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
174

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VZ960 ขากลับ VZ963

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 29 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 30 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 01 เม.ย. 63 - 03 เม.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 02 เม.ย. 63 - 04 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 03 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 04 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 14,999 14,999 14,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 05 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 06 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 07 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 08 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 09 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 10 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 14,999 14,999 14,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 15,999 15,999 15,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 14 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 14,999 14,999 14,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 16 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 14,999 14,999 14,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 19 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 20 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 22 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 23 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 26 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 27 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 28 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 29 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 30 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 01 พ.ค. 63 - 03 พ.ค. 63 14,999 14,999 14,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 02 พ.ค. 63 - 04 พ.ค. 63 14,999 14,999 14,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 03 พ.ค. 63 - 05 พ.ค. 63 14,999 14,999 14,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 04 พ.ค. 63 - 06 พ.ค. 63 14,999 14,999 14,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 05 พ.ค. 63 - 07 พ.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 06 พ.ค. 63 - 08 พ.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 07 พ.ค. 63 - 09 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 08 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 09 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 14,999 14,999 14,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 10 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 11 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 12 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 13 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 14 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 17 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 18 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 19 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 20 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 21 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 24 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 25 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 26 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 27 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 28 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 31 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 01 มิ.ย. 63 - 03 มิ.ย. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 02 มิ.ย. 63 - 04 มิ.ย. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 03 มิ.ย. 63 - 05 มิ.ย. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 04 มิ.ย. 63 - 06 มิ.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 05 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 06 มิ.ย. 63 - 08 มิ.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 07 มิ.ย. 63 - 09 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 08 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 09 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 10 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 11 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 15 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 16 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 17 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 18 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 21 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 23 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 24 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 25 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 28 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 29 มิ.ย. 63 - 01 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 30 มิ.ย. 63 - 02 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 01 ก.ค. 63 - 03 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 02 ก.ค. 63 - 04 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 03 ก.ค. 63 - 05 ก.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 04 ก.ค. 63 - 06 ก.ค. 63 14,999 14,999 14,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 05 ก.ค. 63 - 07 ก.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 06 ก.ค. 63 - 08 ก.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 07 ก.ค. 63 - 09 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 08 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 09 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 12 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 13 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 14 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 15 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 16 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 19 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 20 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 21 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 22 ก.ค. 63 - 24 ก.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 23 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 25 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 27 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 28 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 29 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 30 ก.ค. 63 - 01 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 31 ก.ค. 63 - 02 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 01 ส.ค. 63 - 03 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 02 ส.ค. 63 - 04 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 03 ส.ค. 63 - 05 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 04 ส.ค. 63 - 06 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 05 ส.ค. 63 - 07 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 06 ส.ค. 63 - 08 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 07 ส.ค. 63 - 09 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 08 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 09 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 10 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 11 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 12 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 13 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 16 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 17 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 18 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 19 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 20 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 23 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 24 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 25 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 26 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 27 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 30 ส.ค. 63 - 01 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 31 ส.ค. 63 - 02 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 01 ก.ย. 63 - 03 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 02 ก.ย. 63 - 04 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 03 ก.ย. 63 - 05 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 04 ก.ย. 63 - 06 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 05 ก.ย. 63 - 07 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 06 ก.ย. 63 - 08 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 07 ก.ย. 63 - 09 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 08 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 09 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 10 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 13 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 14 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 15 ก.ย. 63 - 17 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 16 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 17 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 20 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 21 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 22 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 23 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 10,999 10,999 10,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 24 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 27 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 28 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 29 ก.ย. 63 - 01 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 30 ก.ย. 63 - 02 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 01 ต.ค. 63 - 03 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 02 ต.ค. 63 - 04 ต.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 03 ต.ค. 63 - 05 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 04 ต.ค. 63 - 06 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 05 ต.ค. 63 - 07 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 06 ต.ค. 63 - 08 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 07 ต.ค. 63 - 09 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 08 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 09 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 10 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 12 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 13 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 14 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 15 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 17 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 18 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 19 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 20 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air
booking 21 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,900 4,000 VietJet Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 

วันที่ 1  กรุงเทพ - ดานัง - ฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - วัดกวางตุ้ง - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - เมืองดานัง 
 -/L/D
 โรงแรม  Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh HotelHawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

วันที่ 2  บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน) - สะพานมือ - พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
 B/L/D
 โรงแรม  Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

 

วันที่ 3  ดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - คาร์ฟดาร์ก้อน - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ
 B/L/D
 

 

ทัวร์ในประเทศ