ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ เลทส์โก สาวน้อยมหาสนุก 4 วัน 3 คืน บินVZ_STZE

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ เลทส์โก สาวน้อยมหาสนุก 4 วัน 3 คืน บินVZ_STZE
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองดานัง 
                สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 
โรงแรม ADINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน 
                บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3 สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – พระราชวังเว้ 
                นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา 
โรงแรม MODIAL HOTEL /CENTURY HOTEL / PARK VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 วัดเทียนมู่ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
รหัสทัวร์:
VN_VZ00029
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
16

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VZ962 ขากลับ VZ963

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 03 – 06 เม.ย.2563 14,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 04 – 07 เม.ย.2563 14,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 09 – 12 เม.ย.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 10 – 13 เม.ย.2563 16,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 11 – 14 เม.ย.2563 18,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 12 – 15 เม.ย.2563 18,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 13 – 16 เม.ย.2563 16,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 14 – 17 เม.ย.2563 16,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 17 – 20 เม.ย.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 18 – 21 เม.ย.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 23 – 26 เม.ย.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 24 – 27 เม.ย.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 30 เม.ย. – 03 พ.ค.63 14,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 01 – 04 พ.ค.2563 14,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 02 – 05 พ.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 03 – 06 พ.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 04 – 07 พ.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 07 – 10 พ.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 08 – 11 พ.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 09 – 12 พ.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 14 – 17 พ.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 15 – 18 พ.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 21 – 24 พ.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 22 – 25 พ.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 28 – 31 พ.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 29 พ.ค. – 01 มิ.ย.63 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 31 พ.ค. – 03 มิ.ย.63 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 11 – 14 มิ.ย.2563 12,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 12 – 15 มิ.ย.2563 12,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 18 – 21 มิ.ย.2563 12,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 19 – 22 มิ.ย.2563 12,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 25 – 28 มิ.ย.2563 12,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 26 – 29 มิ.ย.2563 12,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 27 – 30 มิ.ย.2563 12,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 03 – 06 ก.ค.2563 14,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 04 – 07 ก.ค.2563 15,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 05 – 08 ก.ค.2563 14,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 10 – 13 ก.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 16 – 19 ก.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 17 – 20 ก.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 23 – 26 ก.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 24 – 27 ก.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 25 – 28 ก.ค.2563 14,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 26 – 29 ก.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 30 ก.ค. – 2 ส.ค.63 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 06 – 09 ส.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 12 – 15 ส.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 13 – 16 ส.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 20 – 23 ส.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 27 – 30 ส.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 28 – 31 ส.ค.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 10 – 13 ก.ย.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 11 – 14 ก.ย.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 17 – 20 ก.ย.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 18 – 21 ก.ย.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 24 – 27 ก.ย.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 25 – 28 ก.ย.2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 01 – 04 ต.ค. 2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 08 – 11 ต.ค. 2563 14,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 09 – 12 ต.ค. 2563 14,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 10 – 13 ต.ค. 2563 15,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 13 – 16 ต.ค. 2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 15 – 18 ต.ค. 2563 14,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 16 – 19 ต.ค. 2563 14,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 17 – 20 ต.ค. 2563 14,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air
booking 18 – 21 ต.ค. 2563 13,999 0 0 3,900 4,500 VietJet Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร
สะพานแห่งความรัก 

 -/-/D
 โรงแรม ADINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

 B/L/D
 โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 3 สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – พระราชวังเว้
นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา 

 B/L/D
  โรงแรม MODIAL HOTEL /CENTURY HOTEL / PARK VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 4 วัดเทียนมู่ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 B/L/-
 

  

ทัวร์ในประเทศ