ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน CX_STCUC

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน CX_STCUC
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

วันที่ 2 ซูริค – กรุงเบิร์น – ชมเมืองเก่า – หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ – บ่อหมีแห่งเบิร์น – เจนีวา  – น้ำพุเจ็ทโดว์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ – องค์กรสหประชาชาติ  – ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก
โรงแรม Ramada Encore Geneva หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 เจนีวา  – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค – แทสช์ – นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – แทสช์
โรงแรม Hotel Elite หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 แทสช์ – เวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – ย่านเมืองเก่า – อินเทอลาเก้น – ชมเมือง หรือช้อปปิ้งนาฬิกาสวิสและของที่ระลึก – เอนเกลเบิร์ก 
โรงแรม Hotel Terrace หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – เพลิดเพลินกับการสัมผัสและเล่นหิมะบนลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก –ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านเมืองเก่าซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
โรงแรม Holiday Inn Express Zürich Airport หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 ซูริค – ท่าอากาศยานซูริค

วันที่ 7 ฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
CH_CX00001
ประเทศ:
สวิสเซอร์แลนด์
สายการบิน:
Cathay Pacific
เข้าชม:
169

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป CX708/CX383 ขากลับ CX382/CX755/CX717

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 – 07 มิ.ย.2563 46,990 0 44,990 15,000 12,000 Cathay Pacific
booking 25 - 31 ส.ค.2563 44,990 0 42,990 15,000 12,000 Cathay Pacific
booking 07 - 13 ก.ย.2563 44,990 0 42,990 15,000 12,000 Cathay Pacific
booking 18 - 24 ต.ค.2563 46,990 0 44,990 15,000 12,000 Cathay Pacific


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  ซูริค – กรุงเบิร์น – ชมเมืองเก่า – หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ – บ่อหมีแห่งเบิร์น – เจนีวา  – น้ำพุเจ็ทโดว์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ – องค์กรสหประชาชาติ  – ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก
 -/L/D 
  โรงแรม Ramada Encore Geneva หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3  โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – แทซ – เซอร์แมท
 B/L/-
  โรงแรม Hotel Elite หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4  แทสช์ – เวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – ย่านเมืองเก่า – อินเทอลาเก้น – ชมเมือง หรือช้อปปิ้งนาฬิกาสวิสและของที่ระลึก – เอนเกลเบิร์ก 
 B/-/-
  โรงแรม Hotel Terrace หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 5  เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – เพลิดเพลินกับการสัมผัสและเล่นหิมะบนลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก –ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านเมืองเก่าซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
 B/L/-
  โรงแรม Holiday Inn Express Zürich Airport หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 6  ซูริค – ท่าอากาศยานซูริค
 B/-/-
 

 

วันที่ 7  ฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 -/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ