ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน VZ_STCIG

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน VZ_STCIG
วันที่ 1 กรุงเทพ – ดาลัด – มุยเน่ - ลำธาร FAIRY STREAM – ทะเลทรายแดง – หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
โรงแรม Peace, Paris, Nam Hai ระดับ 3 ดาว (ติดริมทะเล)

วันที่ 2 ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
โรงแรม Swiss bel hotel ระดับ 5 ดาว

วันที่ 3 สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ
รหัสทัวร์:
VN_VZ00027
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
104

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VZ940 ขากลับ VZ941

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 14 - 16 มี.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 15 - 17 มี.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 21 - 23 มี.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 22 - 24 มี.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 25 - 27 มี.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 1 - 3 เม.ย.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 3 - 5 เม.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 8 - 10 เม.ย.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 11 - 13 เม.ย.2563 11,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 13 - 15 เม.ย.2563 11,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 17 - 19 เม.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 22 - 24 เม.ย.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 24 - 26 เม.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 25 - 27 เม.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 1 - 3 พ.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 3 - 5 พ.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 6 - 8 พ.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 13 - 15 พ.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 15 - 17 พ.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 16 - 18 พ.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 20 - 22 พ.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 23 - 25 พ.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 27 - 29 พ.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 29 - 31 พ.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 3 - 5 มิ.ย.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 5 - 7 มิ.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 10 - 12 มิ.ย.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 12 - 14 มิ.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 17 - 19 มิ.ย.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 19 - 21 มิ.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 20 - 22 มิ.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 24 - 26 มิ.ย.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 26 - 28 มิ.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 1 - 3 ก.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 3 - 5 ก.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 8 - 10 ก.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 10 - 12 ก.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 15 - 17 ก.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 18 - 20 ก.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 22 - 24 ก.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 24 - 26 ก.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 26 - 28 ก.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 29 - 31 ก.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 5 - 7 ส.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 7 - 9 ส.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 12 - 14 ส.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 14 - 16 ส.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 15 - 17 ส.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 19 - 21 ส.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 21 - 23 ส.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 26 - 28 ส.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 28 - 30 ส.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 29 - 31 ส.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 2 - 4 ก.ย.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 4 - 6 ก.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 9 - 11 ก.ย.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 11 - 13 ก.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 16 - 18 ก.ย.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 18 - 20 ก.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 23 - 25 ก.ย.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 25 - 27 ก.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 26 - 28 ก.ย.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 2 - 4 ต.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 7 - 9 ต.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 9 - 11 ต.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 10 - 12 ต.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 11 - 13 ต.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 14 - 16 ต.ค.2563 8,888 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 16 - 18 ต.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air
booking 21 - 23 ต.ค.2563 9,499 0 0 0 2,500 VietJet Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 

วันที่ 1  กรุงเทพ – ดาลัด – มุยเน่ - ลำธาร FAIRY STREAM – ทะเลทรายแดง – หมู่บ้านชาวประมง (ผ่านชม)
 -/L/D
 โรงแรม  Peace, Paris, Nam Hai ระดับ 3 ดาว (ติดริมทะเล)

 

วันที่ 2  ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
 B/L/D
 โรงแรม Swiss bel hotel ระดับ 5 ดาว

 

วันที่ 3  สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ
 B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ