ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Autumn&Winter ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระ 5 วัน 3 คืน บิน XJ_STITC

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Autumn&Winter ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระ 5 วัน 3 คืน บิน XJ_STITC
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2 สนามบินนิวชิโตะเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – คิโรโระสกีรีสอร์ท
โรงแรม Kiroro Ski Resort หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3 คิโรโระ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เครื่องแก้วโอตารุ - ซัปโปโร 
                โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน Duty Free - มิตซุยเอ้าท์เลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ   
โรงแรม The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4 ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) - อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์   
โรงแรม The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 5 ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา - สวนโอโดริสนามบินชิโตะเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
รหัสทัวร์:
JP_XW00014
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Nok Scoot
เข้าชม:
272

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XW146 ขากลับ XW145

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 27,888 0 0 7,000 9,500 Nok Scoot
booking 14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 26,888 0 0 7,000 9,500 Nok Scoot
booking 19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 26,888 0 0 7,000 9,500 Nok Scoot
booking 21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 26,888 0 0 7,000 9,500 Nok Scoot
booking 26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 27,888 0 0 7,000 9,500 Nok Scoot
booking 28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 26,888 0 0 7,000 9,500 Nok Scoot
booking 04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 25,888 0 0 7,000 9,500 Nok Scoot
booking 06 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 26,888 0 0 7,000 9,500 Nok Scoot
booking 11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 25,888 0 0 7,000 9,500 Nok Scoot
booking 13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 26,888 0 0 7,000 9,500 Nok Scoot
booking 18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 24,888 0 0 7,000 9,500 Nok Scoot
booking 20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 24,888 0 0 7,000 9,500 Nok Scoot


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1  ท่าอากาศยานดอนเมือง
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2 สนามบินนิวชิโตะเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ - คิโรโระสกีรีสอร์ท
 -/-/D
 โรงแรม Kiroro Ski Resort หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 3 คิโรโระ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  - เครื่องแก้วโอตารุ - ซัปโปโร
โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน Duty Free - มิตซุยเอ้าท์เลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ   

 B/L/D
  โรงแรม The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 4 ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) - อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์
 B/-/-
  โรงแรม The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรือระดับใกล้เคียงกัน

  

วันที่ 5ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา - สวนโอโดริสนามบินชิโตะเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 B/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ