ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SNOW WALL NAYOYA TAKAYAMA 4 วัน 3 คืน บิน SL_STPRO

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SNOW WALL NAYOYA TAKAYAMA 4 วัน 3 คืน บิน SL_STPRO
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งโอสึคันนง  
โรงแรม Washigatake Kogen หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – แช่ออนเซ็น 
โรงแรม HAKUBA SUNVALLEY หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เส้นทางอัลไพน์ หุบเขาแอลป์ หรือ ทาเทยาม่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่เทือกเขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – อิออนมอลล์ 
โรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 4 JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง 
รหัสทัวร์:
JP_SL00009
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
154

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL310 ขากลับ SL311

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 24,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 20 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 24,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 25,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 27 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 26,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 30 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 31,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 01 พ.ค. 63 - 04 พ.ค. 63 31,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 03 พ.ค. 63 - 06 พ.ค. 63 31,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 04 พ.ค. 63 - 07 พ.ค. 63 31,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 08 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 26,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 26,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 26,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 26,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 27,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 27,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 27,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 27,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 29 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63 27,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 31 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 63 27,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 04 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63 27,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 05 มิ.ย. 63 - 08 มิ.ย. 63 27,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 07 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 27,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 27,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 12 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 26,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 14 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 26,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 26,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 19 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 26,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 21 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 25,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 25 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 25,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air
booking 26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 25,999 0 0 10,000 8,900 Lion Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งโอสึคันนง  
 -/-/-
 โรงแรม Washigatake Kogen หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมด้านนอก) – แช่ออนเซ็น 
 B/L/D
 โรงแรม HAKUBA SUNVALLEY หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 เส้นทางอัลไพน์ หุบเขาแอลป์ หรือ ทาเทยาม่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่เทือกเขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – อิออนมอลล์ 
 B/L/- 
  โรงแรม  NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง 
 B/-/-
 

  

ทัวร์ในประเทศ