ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ทาเทยาม่า 5 วัน 3 คืน บิน XJ_STZE

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ทาเทยาม่า 5 วัน 3 คืน บิน XJ_STZE
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2 นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
โรงแรม ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3 เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ 4 สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท
โรงแรม HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 5 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_XJ00065
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
137

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ638 ขากลับ XJ639

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 29,999 0 0 10,000 8,000 AirAsia X
booking 26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 29,999 0 0 10,000 8,000 AirAsia X
booking 03 พ.ค. 63 - 07 พ.ค. 63 27,999 0 0 10,000 8,000 AirAsia X
booking 10 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 25,999 0 0 10,000 8,000 AirAsia X
booking 17 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 25,999 0 0 10,000 8,000 AirAsia X
booking 24 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 25,999 0 0 10,000 8,000 AirAsia X
booking 31 พ.ค. 63 - 04 มิ.ย. 63 27,999 0 0 10,000 8,000 AirAsia X
booking 07 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 25,999 0 0 10,000 8,000 AirAsia X
booking 14 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 25,999 0 0 10,000 8,000 AirAsia X
booking 28 มิ.ย. 63 - 02 ก.ค. 63 25,999 0 0 10,000 8,000 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2 นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
 -/L/-
 โรงแรม ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3 เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 B/L/D
  โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 4 สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท
 B/L/-
  โรงแรม HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน

  

วันที่ 5สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
 B/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ