ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ROMAMTIC SWISS ALPS 7 วัน 4 คืน บิน EK_STGOH

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ROMAMTIC SWISS ALPS 7 วัน 4 คืน บิน EK_STGOH
วันที่ 1 กรุงเทพฯ

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น
โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน
โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 อินเทอร์ลาเคน – เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
โรงแรม DERBY หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เซอร์แมท – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – โลซานน์
โรงแรม DE LA PAIX หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน
วันที่ 7 กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
CH_EK00005
ประเทศ:
สวิสเซอร์แลนด์
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
35

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK385 / EK087 ขากลับ EK084 / EK372

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 13 – 19 ก.พ.2563 56,900 56,900 56,900 0 7,900 Emirate
booking 11 – 17 มี.ค.2563 56,900 56,900 56,900 0 7,900 Emirate
booking 24 – 30 มี.ค.2563 56,900 56,900 56,900 0 7,900 Emirate
booking 02 – 08 เม.ย.2563 62,900 62,900 62,900 0 7,900 Emirate
booking 30 เม.ย. – 06 พ.ค.2563 59,900 59,900 59,900 0 7,900 Emirate
booking 20 – 26 พ.ค.2563 59,900 59,900 59,900 0 7,900 Emirate
booking 02 – 08 มิ.ย.2563 59,900 59,900 59,900 0 7,900 Emirate
booking 01 – 07 ก.ค.2563 59,900 59,900 59,900 0 7,900 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  กรุงเทพฯ - ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น
 -/-/D 
  โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน
 B/L/D 
  โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4  อินเทอร์ลาเคน – เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
 B/L/D
  โรงแรม DERBY หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5  เซอร์แมท – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – โลซานน์
 B/-/D
  โรงแรม DE LA PAIX หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6  โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน
 B/L/-
 

 

วันที่ 7  กรุงเทพฯ
 -/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ