ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN NAGOYA TOKYO MOST OF PING MOSS 6 วัน 4 คืน บิน TG_STBE

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN NAGOYA TOKYO MOST OF PING MOSS 6 วัน 4 คืน บิน TG_STBE
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์  ประเทศญี่ปุ่น – ทาคายาม่า –  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ
โรงแรม Washington Takayama Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) – ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – ทุ่งพิงค์มอส
โรงแรม Tominoko Hotel Fuji หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ย่านชินจุกุ
โรงแรม Washington Shinjuku Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เมืองคาวาโกเอะ – โอไดบะ
โรงแรม Marroad International Narita Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ
รหัสทัวร์:
JP_TG00089
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
79

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG644 ขากลับ TG643

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 7 – 12 เม.ย.2563 56,900 0 55,900 0 8,500 Thai Airway
booking 14 – 19 เม.ย.2563 56,900 0 55,900 0 8,500 Thai Airway
booking 21 – 26 เม.ย.2563 55,900 0 55,900 0 8,500 Thai Airway
booking 28 เม.ย. – 03 พ.ค.63 57,900 0 56,900 0 8,500 Thai Airway
booking 01 – 06 พ.ค.2563 59,900 0 58,900 0 8,500 Thai Airway
booking 12 – 17 พ.ค.2563 56,900 0 55,900 0 8,500 Thai Airway
booking 19 – 24 พ.ค.2563 55,900 0 54,900 0 8,500 Thai Airway
booking 26 – 31 พ.ค.2563 55,900 0 54,900 0 8,500 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
 -/-/-
 

 


วันที่ 2 สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์  ประเทศญี่ปุ่น – ทาคายาม่า –  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ
 -/L/D
 โรงแรม Washington Takayama Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) – ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – ทุ่งพิงค์มอส
 B/L/D 
  โรงแรม Tominoko Hotel Fuji หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ย่านชินจุกุ
 B/L/D
  โรงแรม Washington Shinjuku Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 เมืองคาวาโกเอะ – โอไดบะ
 B/L/D
 โรงแรม Marroad International Narita Hotel หรือเทียบเท่า

  

วันที่ 6สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ
 -/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ