ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม SUNWORLD DANANG 4 วัน 3 คืน บิน PG_STBE

ทัวร์เวียดนาม SUNWORLD DANANG  4 วัน 3 คืน บิน PG_STBE
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
โรงแรม GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

วันที่ 2 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER
โรงแรม GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์  
โรงแรม GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4 วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดฮาน - โบสถ์คริสต์สีชมพู – ช้อปปิ้ง VINCOM  - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
รหัสทัวร์:
VN_PG00011
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
66

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป PG997 ขากลับ PG998

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 ม.ค. – 02 ก.พ.63 12,989 12,989 12,989 0 2,500 Bangkok Airways
booking 05 – 08 ก.พ.2563 12,989 12,989 12,989 0 2,500 Bangkok Airways
booking 18 – 21 ก.พ.2563 12,989 12,989 12,989 0 2,500 Bangkok Airways
booking 05 – 08 มี.ค.2563 13,989 13,989 13,989 0 2,500 Bangkok Airways
booking 18 – 21 มี.ค.2563 13,989 13,989 13,989 0 2,500 Bangkok Airways
booking 03 – 06 เม.ย.2563 12,989 12,989 12,989 0 2,500 Bangkok Airways
booking 10 – 13 เม.ย.2563 12,989 12,989 12,989 0 2,500 Bangkok Airways
booking 02 – 05 พ.ค.2563 12,989 12,989 12,989 0 2,500 Bangkok Airways
booking 21 – 24 พ.ค.2563 12,989 12,989 12,989 0 2,500 Bangkok Airways
booking 11 – 14 มิ.ย.2563 13,989 13,989 13,989 0 2,500 Bangkok Airways
booking 25 – 28 มิ.ย.2563 13,989 13,989 13,989 0 2,500 Bangkok Airways


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
 -/-/D 
 โรงแรม GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER
 B/L/D
 โรงแรม GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์  
 B/L/D 
  โรงแรม GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดฮาน - โบสถ์คริสต์สีชมพู – ช้อปปิ้ง VINCOM  - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 B/L/-
 

  

ทัวร์ในประเทศ