ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม DANANG HUE HOI AN 4 วัน บิน PG_STGS

ทัวร์เวียดนาม DANANG HUE HOI AN  4 วัน บิน PG_STGS
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
โรงแรม GICLAND HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 เมืองโบราณฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
โรงแรม THANH LICH ROYAL HOTEL , HUE โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 พระราชวังเว้ – ร้านเยื่อไม้ - ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์
โรงแรม MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์

วันที่ 4 สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
รหัสทัวร์:
VN_PG00010
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
63

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป PG997 ขากลับ PG998

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 31 ม.ค. – 03 ก.พ.63 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 01 – 04 ก.พ.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 02 – 05 ก.พ.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 04 – 07 ก.พ.2563 13,999 13,999 13,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 06 – 09 ก.พ.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 08 – 11 ก.พ.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 10 – 13 ก.พ.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 11 – 14 ก.พ.2563 13,999 13,999 13,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 12 – 15 ก.พ.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 15 – 18 ก.พ.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 16 – 19 ก.พ.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 17 – 20 ก.พ.2563 13,999 13,999 13,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 19 – 22 ก.พ.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 20 – 23 ก.พ.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 25 – 28 ก.พ.2563 13,999 13,999 13,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 26 – 29 ก.พ.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 27 ก.พ. – 01 มี.ค.63 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 28 ก.พ. – 02 มี.ค.63 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 29 ก.พ. – 03 มี.ค.63 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 01 – 04 มี.ค.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 03 – 06 มี.ค.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 04 – 07 มี.ค.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 06 – 09 มี.ค.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 10 – 13 มี.ค.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 11 – 14 มี.ค.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 12 – 15 มี.ค.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 13 – 16 มี.ค.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 14 – 17 มี.ค.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 15 – 18 มี.ค.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 17 – 20 มี.ค.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 24 – 27 มี.ค.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 25 – 28 มี.ค.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 26 – 29 มี.ค.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 27 – 30 มี.ค.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 29 มี.ค. – 01 เม.ย.63 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 31 มี.ค. – 03 เม.ย.63 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 01 – 04 เม.ย.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 04 – 07 เม.ย.2563 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 05 – 08 เม.ย.2563 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 06 – 09 เม.ย.2563 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 07 – 10 เม.ย.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 08 – 11 เม.ย.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 09 – 12 เม.ย.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 12 – 15 เม.ย.2563 18,999 18,999 18,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 13 – 16 เม.ย.2563 17,999 17,999 17,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 14 – 17 เม.ย.2563 17,999 17,999 17,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 15 – 18 เม.ย.2563 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 16 – 19 เม.ย.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 17 – 20 เม.ย.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 18 – 21 เม.ย.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 19 – 22 เม.ย.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 20 – 23 เม.ย.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 21 – 24 เม.ย.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 23 – 26 เม.ย.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 24 – 27 เม.ย.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 25 – 28 เม.ย.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 26 – 29 เม.ย.2563 15,999 15,999 15,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 07 – 10 พ.ค.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 08 – 11 พ.ค.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 14 – 17 พ.ค.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 15 – 18 พ.ค.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 22 – 25 พ.ค.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 28 – 31 พ.ค.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 29 พ.ค. – 01 มิ.ย.63 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 03 – 06 มิ.ย.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 04 – 07 มิ.ย.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 18 – 21 มิ.ย.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 19 – 22 มิ.ย.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways
booking 26 – 29 มิ.ย.2563 14,999 14,999 14,999 3,900 4,000 Bangkok Airways


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
 B/-/D 
 โรงแรม GICLAND HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 2 เมืองโบราณฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
 B/L/D
 โรงแรม THANH LICH ROYAL HOTEL , HUE โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 3 พระราชวังเว้ – ร้านเยื่อไม้ - ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์
 B/L/D 
  โรงแรม MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์

 

วันที่ 4 สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 B/L/-
 

  

ทัวร์ในประเทศ