ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน HX_STSMT

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน บิน HX_STSMT
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรีย – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งเลดีส์ มารเก็ต
โรงแรม KINGS HOTEL 3*// M1 HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ฮ่องกง – จิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน– ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย  – Symphony of Lights
โรงแรม KINGS HOTEL 3*// M1 HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 สวนสนุกดิสนีย์แลด์(เต็มวัน) – ตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ    
รหัสทัวร์:
HK_HX00007
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Hong Kong Airlines
เข้าชม:
61

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป HX762/HX780/HX768/HX772 ขากลับ HX779/HX761/HX767

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 ม.ค. - 1 ก.พ.63 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 31 ม.ค. - 2 ก.พ.63 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 3 - 5 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 4 - 6 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 5 - 7 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 6 - 8 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 7 - 9 ก.พ.2563 16,999 16,999 16,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 8 - 10 ก.พ.2563 16,999 16,999 16,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 9 - 11 ก.พ.2563 16,999 16,999 16,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 11 - 13 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 12 - 14 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 13 - 15 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 14 - 16 ก.พ.2563 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 17 - 19 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 18 - 20 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 19 - 21 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 20 - 22 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 21 - 23 ก.พ.2563 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 24 - 26 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 25 - 27 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 26 - 28 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 27 - 29 ก.พ.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 28 ก.พ. - 1 มี.ค.63 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 2 - 4 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 3 - 5 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 4 - 6 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 5 - 7 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 6 - 8 มี.ค.2563 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 9 - 11 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 10 - 12 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 11 - 13 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 12 - 14 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 13 - 15 มี.ค.2563 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 16 - 18 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 17 - 19 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 18 - 20 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 19 - 21 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 20 - 22 มี.ค.2563 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 23 - 25 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 24 - 26 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 25 - 27 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 26 - 28 มี.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 27 - 29 มี.ค.63 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 30 มี.ค. - 1 เม.ย.63 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 31 มี.ค. - 2 เม.ย.63 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 1 - 3 เม.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 2 - 4 เม.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 3 - 5 เม.ษ.2563 16,999 16,999 16,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 4 - 6 เม.ษ.2563 16,999 16,999 16,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 5 - 7 เม.ษ.2563 16,999 16,999 16,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 6 - 8 เม.ษ.2563 16,999 16,999 16,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 8 - 10 เม.ษ.2563 16,999 16,999 16,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 9 - 11 เม.ษ.2563 18,999 18,999 18,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 10 - 12 เม.ษ.2563 18,999 18,999 18,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 11 - 13 เม.ษ.2563 18,999 18,999 18,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 12 - 14 เม.ษ.2563 18,999 18,999 18,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 13 - 15 เม.ษ.2563 18,999 18,999 18,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 14 - 16 เม.ษ.2563 18,999 18,999 18,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 15 - 17 เม.ษ.2563 18,999 18,999 18,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 16 - 18 เม.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 17 - 19 เม.ษ.2563 16,999 16,999 16,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 20 - 22 เม.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 21 - 23 เม.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 22 - 24 เม.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 23 - 25 เม.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 24 - 26 เม.ษ.2563 16,999 16,999 16,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 27 - 29 เม.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 28 - 30 เม.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 29 เม.ย. - 1 พ.ค.63 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 30 เม.ย. - 2 พ.ค.63 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 1 - 3 พ.ค.2563 16,999 16,999 16,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 2 - 4 พ.ค.2563 16,999 16,999 16,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 4 - 6 พ.ค.2563 16,999 16,999 16,999 0 4,900 Hong Kong Airlines
booking 7 - 9 พ.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 8 - 10 พ.ค.2563 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 11 - 13 พ.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 12 - 14 พ.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 13 - 15 พ.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 14 - 16 พ.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 15 - 17 พ.ค.2563 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 18 - 20 พ.ค.2563 14,999 14,999 14,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 19 - 21 พ.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 20 - 22 พ.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 21 - 23 พ.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 22 - 24 พ.ค.2563 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 25 - 27 พ.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 26 - 28 พ.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 27 - 29 พ.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 28 - 30 พ.ค.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 29 - 31 พ.ค.2563 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 1 - 3 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 2 - 4 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 3 - 5 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 4 - 6 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 5 - 7 มิ.ย.2563 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 8 - 10 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 9 - 11 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 10 - 12 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 11 - 13 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 12 - 14 มิ.ย.2563 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 15 - 17 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 16 - 18 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 17 - 19 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 18 - 20 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 19 - 21 มิ.ย.2563 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 22 - 24 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 23 - 25 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 24 - 26 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 25 - 27 มิ.ย.2563 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 26 - 28 มิ.ย.2563 14,999 14,999 14,999 0 4,500 Hong Kong Airlines
booking 29 มิ.ย. - 1 ก.ค.63 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines
booking 30 มิ.ย. - 2 ก.ค.63 12,999 12,999 12,999 0 3,900 Hong Kong Airlines

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรีย – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งเลดีส์ มาร์เก็ต
 -/L/- 
 โรงแรม  KINGS HOTEL 3*// M1 HOTEL 3*หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 2  ฮ่องกง – จิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย  – Symphony of Lights
 B/L/-
 โรงแรม  KINGS HOTEL 3*// M1 HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3  สวนสนุกดิสนีย์แลด์(เต็มวัน) – ตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ 
 B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ