ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ 4 วัน 3 คืน บิน PG_STZE

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ 4 วัน 3 คืน บิน PG_STZE
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
โรงแรม GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ 2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
โรงแรม GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ 3 พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม
โรงแรม SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ 
                สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

รหัสทัวร์:
MM_PG00007
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
83

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป PG709 ขากลับ PG714

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 13 - 16 ก.พ.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 27 ก.พ. - 01 มี.ค.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 05 - 08 มี.ค.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 12 - 15 มี.ค.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 26 - 29 มี.ค.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 23 - 26 เม.ย.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 24 - 27 เม.ย.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 30 เม.ย. - 03 พ.ค.2563 16,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 07 - 10 พ.ค.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 14 - 17 พ.ค.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 21 - 24 พ.ค.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 28 - 31 พ.ค.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 29 พ.ค. - 01 มิ.ย.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 05 - 08 มิ.ย.2563 12,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 12 - 15 มิ.ย.2563 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 19 - 22 มิ.ย.2563 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 26 - 29 มิ.ย.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 03 - 06 ก.ค.2563 16,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 09 - 12 ก.ค.2563 12,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 17 - 20 ก.ค.2563 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 23 - 26 ก.ค.2563 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 31 ก.ค. - 03 ส.ค.2563 13,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 21 - 24 ส.ค.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 04 - 07 ก.ย.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 18 - 21 ก.ย.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 25 - 28 ก.ย.2563 14,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 08 - 11 ต.ค.2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 09 - 12 ต.ค.2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 15 - 18 ต.ค.2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 16 - 19 ต.ค.2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 23 - 26 ต.ค.2563 16,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 29 ต.ค. - 01 พ.ย.2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 30 ต.ค. - 02 พ.ย.2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 05 - 08 พ.ย.2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 06 - 09 พ.ย.2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 12 - 15 พ.ย.2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways
booking 13 - 16 พ.ย.2563 15,999 0 0 0 3,000 Bangkok Airways

คำที่เกี่ยวข้อง :

ชมวิวพระอาทิตย์ ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกึ เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจ สะพานไม้อูเบง ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เจดีย์ชินผิวเม เมืองสกายน์ ร่วมพิธีล้างพระพักต์พระมหามัยมุนี วัดไม้สัก วัดกุโสดอร์ พิเศษชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ กุ้งแม่น้ำเผา


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

  

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
 -/-/D 
 โรงแรม GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
 B/L/D
 โรงแรม GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 3 พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม
 B/L/D 
  โรงแรม SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์
สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

 -/L/D
 

  

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ