ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม เลสโก มหาเจดีย์ทอง 3 วัน 2 คืน บิน FD_STZE

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม เลสโก มหาเจดีย์ทอง 3 วัน 2 คืน บิน FD_STZE
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง –  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน 
โรงแรม  KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
โรงแรม  MILLENIUM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
MM_FD00018
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
57

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD251 ขากลับ FD258

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 23 - 25 ม.ค.2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 30 ม.ค. - 01 ก.พ. 2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 13 - 15 ก.พ. 2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 20 - 22 ก.พ. 2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 27 - 29 ก.พ. 2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 05 - 07 มี.ค.2563 9,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 11 - 13 มี.ค.2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 12 - 14 มี.ค.2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 19 - 21 มี.ค.2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 26 - 28 มี.ค.2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 01 - 03 เม.ย.2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 02 - 04 เม.ย.2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 22 - 24 เม.ย.2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 23 - 25 เม.ย.2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 29 เม.ย. - 01 พ.ค.2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 07 - 09 พ.ค.2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 14 - 16 พ.ค.2563 10,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 21 - 23 พ.ค.2563 8,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia
booking 28 - 30 พ.ค.2563 8,999 0 0 3,900 2,500 Air Asia

คำที่เกี่ยวข้อง :

เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ นั่งกระเช้าไฟฟ้า พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวมอดอร์ พระพุทธไสยาสน์ชเวดาเลียว พระเจดีย์โจ๊ปุ่น พระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์เยเลพญา พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พิเศษบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง –  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน     
 -/L/D 
 โรงแรม KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 2  พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 B/L/D
 โรงแรม MILLENIUM HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ