ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย เลทส์โก รอรัก ณ ฮัลสตัท 6 วัน 3 คืน บิน BR_STZE

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย เลทส์โก รอรัก ณ ฮัลสตัท 6 วัน 3 คืน บิน BR_STZE
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - โบสถ์แพริช 
                โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท - จัตุรัสกลางเมือง - เมืองซาลซ์บูร์ก - รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ - มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
โรงแรม Berghof Graml Hotel, Salzburg, Austria หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง 
                ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า 
                ศาลาว่าการเมืองหลังเก่าเมืองปราก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
โรงแรม Ibis Praha Wenceslas Square Hotel, Prague, Czech Republic หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า - ประตูมิคาเอล - โรงละคร - ศาลากลางเก่าเมืองบราติสลาวา 
                อาคารรัฐสภาแห่งประเทศสโลวาเกีย - พระราชวังไพรเมท - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
โรงแรม Life Hotel Vienna Airport, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ 
                พระราชวังฮอฟบวร์ค - สนามบินเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
รหัสทัวร์:
EUE_BR00002
ประเทศ:
ยุโรปตะวันออก
สายการบิน:
Eva Air
เข้าชม:
34

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป BR061 ขากลับ BR062

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 14 - 19 มี.ค.2563 35,999 0 0 15,000 9,999 Eva Air
booking 13 - 18 เม.ย.2563 47,999 0 0 15,000 12,999 Eva Air
booking 27 เม.ย. - 02 พ.ค.2563 39,999 0 0 15,000 9,999 Eva Air
booking 11 - 16 พ.ค.2563 38,999 0 0 15,000 9,999 Eva Air
booking 30 พ.ค. - 04 มิ.ย.2563 39,999 0 0 15,000 9,999 Eva Air
booking 13 - 18 มิ.ย.2563 38,999 0 0 15,000 9,999 Eva Air
booking 27 มิ.ย. - 02 ก.ค.2563 38,999 0 0 15,000 9,999 Eva Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

โบสถ์แพริช โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท มหาวิหารแห่งเมืองซาลช์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท ปราสาทครุมลอฟ ศาลาว่าการเมืองเชสกี้ ครมลอฟ ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ล ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า เมืองปราก หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ปราสาทบราติสลาวา ประตูมิคาเอล ศาลากลางเมืองเก่าเมืองบราติสลาวา อาคารรัฐสภาแห่งประเทศสโลวาเกีย พระราชวังไพรเมท โบสถ์เซนต์ มาร์ติน อาคารรัฐสภา ออสเตรีย พระราชวังเบลวีเดียร์ พิเศษเมนูปลาเทราต์ย่าง เป็ดโบฮีเมียน เข้าพระราชวังเชินบรุนน์


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก

  

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ  B/L/-
 

 

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - โบสถ์แพริช
โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท - จัตุรัสกลางเมือง - เมืองซาลซ์บูร์ก - รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ - มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส

 B/L/-
 โรงแรม Berghof Graml Hotel, Salzburg, Austria หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล
ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่าเมืองปราก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 

 B/L/-
  โรงแรม  Ibis Praha Wenceslas Square Hotel, Prague, Czech Republic หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า - ประตูมิคาเอล - โรงละคร
ศาลากลางเก่าเมืองบราติสลาวา - อาคารรัฐสภาแห่งประเทศสโลวาเกีย - พระราชวังไพรเมท - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

 B/-/D 
  โรงแรม Life Hotel Vienna Airport, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า

  

วันที่ 5เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - - พระราชวังเชินบรุนน์
พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - สนามบินเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 B/-/D
 

  

วันที่ 6สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 -/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ