ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน บิน PG_STBN

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน บิน PG_STBN
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน
โรงแรม Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel

วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง            
โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR

วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น    
โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 4 พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน  
โรงแรมระดับ 3 ดาว ** HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

 วันที่ 5   ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ 
รหัสทัวร์:
MM_PG00006
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
44

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาเข้า PG701 ขาออก PG710

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 13 - 17 ก.พ.63 21,900 21,500 20,900 0 5,000 Bangkok Airways
booking 26 - 30 มี.ค.63 21,900 21,500 20,900 0 5,000 Bangkok Airways
booking 02 - 06 เม.ย.63 22,900 22,500 21,900 0 5,000 Bangkok Airways
booking 10 - 14 เม.ย.63 23,900 23,500 22,900 0 5,000 Bangkok Airways
booking 12 - 16 เม.ย.63 23,900 23,500 22,900 0 5,000 Bangkok Airways
booking 30 เม.ย. - 04 พ.ค.63 22,900 22,500 21,900 0 5,000 Bangkok Airways
booking 28 พ.ค. - 01 มิ.ย.63 21,900 21,500 20,900 0 5,000 Bangkok Airways
booking 25 - 29 มิ.ย.63 21,900 21,500 20,900 0 5,000 Bangkok Airways


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
 B/L/D
 โรงแรม Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel

 

วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - หงสาวดี - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง            
 B/L/D
 โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR

 

วันที่ 3 ย่างกุ้ง - พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
 B/L/D 
  โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 4 พุกาม - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสด - มิงกุน - หมู่บ้านมิงกุน - ล่องแม่น้ำอิระวดี - ระฆังมิงกุน
 B/L/D
 โรงแรมระดับ 3 ดาว ** HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ - วัดมหากันดายงค์ - สะพานไม้อูเบ็ง - กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

  

ทัวร์ในประเทศ