ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

โปรแกรมญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ เบบี้บลูส์ 5วัน3คืน บิน XJ_STTTN

โปรแกรมญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ เบบี้บลูส์ 5วัน3คืน บิน XJ_STTTN
วันที่ 1      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
               โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 2      เมืองนาริตะ - เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ 
               โรงแรม OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่ 3      เมืองสึคุบะ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์  - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ - เมืองฟุคุชิมะ - แช่น้ำแร่ออนเซน
               โรงแรม MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4      เมืองฟุคุชิมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองนาริตะ สนามบินนาริตะ
               
วันที่ 5      สนามบิน ดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_XJ00049
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
278

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ606 ขากลับ XJ607

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 -/-/- 
 โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 2  เมืองนาริตะ - เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ 
 B/L/-
 โรงแรม OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3 เมืองสึคุบะ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์  - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ - เมืองฟุคุชิมะ - แช่น้ำแร่ออนเซน
 B/-/- 
  โรงแรม MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4 เมืองฟุคุชิมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองนาริตะ สนามบินนาริตะ
 B/L/- 
 

  

วันที่ 5 สนามบิน ดอนเมือง
 -/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ