ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ 5 วัน 3 คืน บิน XJ_STTTN

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ กระท่อมหิมะ 5 วัน 3 คืน บิน XJ_STTTN
วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน
โรงแรม MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

วันที่ 3 เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนิกโก้ - ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองสึคุบะ
โรงแรม OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

วันที่ 4 เมืองสึคุบะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ 
วันที่ 5 สนามบิน ดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_XJ00046
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
244

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ606 ขากลับ XJ607

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 31 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 01 ก.พ. 63 - 05 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 ก.พ. 63 - 06 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 03 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 ก.พ. 63 - 08 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 05 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 25,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 22,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X
booking 01 มี.ค. 63 - 05 มี.ค. 63 19,888 0 0 7,900 7,900 AirAsia X

คำที่เกี่ยวข้อง :

ไฮไลท์ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ เยือนหมู่บ้านโบราญณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงามธรรมชาติหน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรีแช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียนหรือปราสาทสึรุงะ ชมทะเลสาบอินะวะชิโระ(ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์) เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ช้อปปิ้งจุใจนาริตะ อิออนมอลล์ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado)


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 B/L/-
 โรงแรม NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - แช่น้ำแร่ออนเซน
 B/L/-
 โรงแรม MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

 

วันที่ 3 เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนิกโก้ - ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองสึคุบะ
 B/L/-
 โรงแรม OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

  

วันที่ 4  เมืองสึคุบะ – เมืองยามานาชิ - อิสระลานสกี ณ ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ 
 B/-/-
 

  

วันที่ 5  สนามบินดอนเมือง
 -/-/-
 

ทัวร์ในประเทศ