ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO MONBETSU ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน บิน XJ_STTTN

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO MONBETSU ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน บิน XJ_STTTN
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด  - เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า 
โรงแรมHOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่ 3 เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองอาซาฮิคาว่า - ช้อปิ้ง อิออน ทาวน์
โรงแรม HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4 สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
โรงแรม KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่ 5 เมืองซัปโปโร - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
โรงแรม KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่ 6 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_XJ00044
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
387

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ620 ขากลับ XJ621

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 16 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 16 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 18 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 18 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 19 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 20 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 21 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 23 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 23 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 24 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 27 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 27 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 08 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 33,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 08 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 33,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 09 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 33,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 09 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 33,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 33,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 33,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 33,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 33,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 16 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 16 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 23 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 23 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 26 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 26 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 27 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 27 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 29 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 29 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 01 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 01 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 02 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 02 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 03 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 03 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 04 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 04 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 05 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 05 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 06 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 06 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 07 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 07 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 08 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 08 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 09 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 09 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 13 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 31,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 29,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X
booking 14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 29,888 0 0 7,900 9,900 AirAsia X

คำที่เกี่ยวข้อง :

ล่องเรือล่องเรือการิงโกะ II ตัดน้ำแข็ง มอนเบทสึ เนินพระพุทธเจ้า ลานสกีนิวฟุราโน่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจอิออน ทาวน์ มิตชุยเอ้าเลท ทานุกิโคจิ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ซูซูกิโนะ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ร้านค้ามือสอง ดิวตี้ฟรี พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู Free Wi-fi ตลอดรายการ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง
 -/-/D
 

 

วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด  - เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
 B/-/-
 โรงแรม HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3 เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองอาซาฮิคาว่า - ช้อปิ้ง อิออน ทาวน์
 B/L/- 
  โรงแรม HOTEL CRESCENT ASAHIKWA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4 สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
 B/-/D
  โรงแรม KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 5 เมืองซัปโปโร - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลท - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
 B/L/-
 โรงแรมKARAKSA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

  

วันที่ 6สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ 
 B/L/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ