ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ Nha Trang Dalat 4 วัน บิน PG_STBN

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ Nha Trang Dalat 4 วัน บิน PG_STBN
วัน1          กรุงเทพฯ - ญาตราง - สวนสนุกวินเพิร์ล - ตลาดญาตราง
         โรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่2 วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - ดาลัด - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า  
        โรงแรม KINGS HOTEL 3*หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่3 นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
         โรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่4 โบสถ์หินญาตราง - ตลาด DAM - ร้าน SANEST - ญาตราง - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
VN_PG00008
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
169

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป PG993 ขากลับ PG994

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 27 - 30 ธ.ค.62 19,900 19,900 18,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 10 - 13 ม.ค.63 14,900 14,900 13,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 31 ม.ค.63 - 03 ก.พ.63 14,900 14,900 13,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 07 - 10 ก.พ.63 14,900 14,900 13,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 21 - 24 ก.พ.63 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 28 ก.พ.63 - 02 มี.ค.63 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 06 - 09 มี.ค.63 14,900 14,900 13,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 13 - 16 มี.ค.63 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 20 - 23 มี.ค.63 14,900 14,900 13,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 27 - 30 มี.ค.63 13,900 13,900 12,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 24 - 27 เม.ย.63 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Bangkok Airways


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ญาตราง - สวนสนุกวินเพิร์ล - ตลาดญาตราง
 -/L/D
 โรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 2 วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - ดาลัด  - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า  
 B/L/D
 โรงแรม KINGS HOTEL 3*หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

วันที่ 3 นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
 B/L/D 
  โรงแรม VIEN DONG HOTEL 4*หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 4 โบสถ์หินญาตราง - ตลาด DAM - ร้าน SANEST - ญาตราง - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

  

ทัวร์ในประเทศ