ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ Sapa Fansipan 4 วัน 3 คืน บิน VT_STBN

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ Sapa Fansipan 4 วัน 3 คืน บิน VT_STBN
วัน1         กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน - ชอปปิ้งถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ    
                โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่2 ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา  
                โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่3 ซาปา - เขาฮามลอง - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน - นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน - ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์
                โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่4 ฮานอย - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
VN_VJ00021
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
146

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VJ902 ขากลับ VJ901

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 20 - 23 ธ.ค.62 12,900 12,900 11,900 0 3,000 VietJet Air
booking 27 - 30 ธ.ค.62 13,900 13,900 12,900 0 3,000 VietJet Air
booking 28 - 31 ธ.ค.62 14,900 14,900 13,900 0 3,000 VietJet Air
booking 29 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 14,900 14,900 13,900 0 3,000 VietJet Air
booking 30 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 14,900 14,900 13,900 0 3,000 VietJet Air
booking 31 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63 13,900 13,900 12,900 0 3,000 VietJet Air
booking 03 - 06 ม.ค.63 12,900 12,900 11,900 0 3,000 VietJet Air
booking 10 - 13 ม.ค.63 11,900 11,900 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 17 - 20 ม.ค.63 11,900 11,900 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 24 - 27 ม.ค.63 14,900 14,900 13,900 0 3,000 VietJet Air
booking 31 ม.ค.63 - 03 ก.พ.63 15,900 15,900 14,900 0 3,000 VietJet Air
booking 07 - 10 ก.พ.63 12,900 12,900 11,900 0 3,000 VietJet Air
booking 14 - 17 ก.พ.63 11,900 11,900 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 21 - 24 ก.พ.63 12,900 12,900 11,900 0 3,000 VietJet Air
booking 28 ก.พ.63 - 02 มี.ค.63 11,900 11,900 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 07 - 10 มี.ค.63 11,900 11,900 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 14 - 17 มี.ค.63 12,900 12,900 11,900 0 3,000 VietJet Air
booking 21 - 24 มี.ค.63 11,900 11,900 10,900 0 3,000 VietJet Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน - ชอปปิ้งถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 -/-/D 
 โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา 
 B/L/D
 โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ซาปา - เขาฮามลอง - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน - นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ยอดเขาฟานซีปัน - ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์

 B/L/D 
  โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ฮานอย - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

  

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ