ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ Hanoi Sapa 4 วัน 3 คืน บิน SL_STBN

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ Hanoi Sapa 4 วัน 3 คืน บิน SL_STBN
วันที่1 กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม + จีน + ลาวไก - ตลาดซาปา    
                โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่2 ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน - ซาปา
                โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่3 ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
                โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่3 ฮานอย - นิงก์บิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย - กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
VN_SL00004
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
117

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL180 ขากลับ SL185

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 20 - 23 ธ.ค.62 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 22 - 25 ธ.ค.62 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 27 - 30 ธ.ค.62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 29 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Lion Air
booking 03 - 06 ม.ค.63 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 10 - 13 ม.ค.63 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 17 - 20 ม.ค.63 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 24 - 27 ม.ค.63 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 31 ม.ค.63 - 03 ก.พ.63 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 07 - 10 ก.พ.63 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 09 - 12 ก.พ.63 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 14 - 17 ก.พ.63 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 21 - 24 ก.พ.63 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 28 ก.พ.63 - 02 มี.ค.63 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 06 - 09 มี.ค.63 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 13 - 16 มี.ค.63 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 27 - 30 มี.ค.63 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 03 - 06 เม.ย.63 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air
booking 10 - 13 เม.ย.63 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 12 - 15 เม.ย.63 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Lion Air
booking 17 - 20 เม.ย.63 11,900 11,900 10,900 0 3,500 Lion Air
booking 24 - 27 เม.ย.63 12,900 12,900 11,900 0 3,500 Lion Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

  

วันที่ 1 กรุงเทพ - กรุงฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม + จีน + ลาวไก + ตลาดซาปา    
 B/L/D
 โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน - ซาปา
 B/L/D
 โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 B/L/D 
  โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ฮานอย - นิงก์บิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย - กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

  

ทัวร์ในประเทศ