ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ ซาปา ฟานซิปัน บินสบาย ราคาสุดคุ้ม VN006 4 วัน 3 คืน บิน VJ_STBN

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ ซาปา ฟานซิปัน บินสบาย ราคาสุดคุ้ม VN006 4 วัน 3 คืน บิน VJ_STBN
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน - ชอปปิ้งถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
              โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่ 2     ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา  
               โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่ 3     ซาปา - เขาฮามลอง - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน - นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 
               ยอดเขาฟานซีปัน - ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์
               โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่ 4      ฮานอย - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
VN_VJ00020
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
VietJet Air
เข้าชม:
70

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป VJ902 ขากลับ VJ901

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 14,900 14,900 13,900 0 3,000 VietJet Air
booking 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63 13,900 13,900 12,900 0 3,000 VietJet Air
booking 03 ม.ค. - 06 ม.ค. 63 12,900 12,900 11,900 0 3,000 VietJet Air
booking 17 ม.ค. - 20 ม.ค. 63 11,900 11,900 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 24 ม.ค. - 27 ม.ค. 63 14,900 14,900 13,900 0 3,000 VietJet Air
booking 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63 15,900 15,900 14,900 0 3,000 VietJet Air
booking 07 ก.พ. - 10 ก.พ. 63 12,900 12,900 11,900 0 3,000 VietJet Air
booking 14 ก.พ. - 17 ก.พ. 63 11,900 11,900 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 21 ก.พ. - 24 ก.พ. 63 12,900 12,900 11,900 0 3,000 VietJet Air
booking 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 11,900 11,900 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 07 มี.ค. - 10 มี.ค. 63 11,900 11,900 10,900 0 3,000 VietJet Air
booking 14 มี.ค. - 17 มี.ค. 63 12,900 12,900 11,900 0 3,000 VietJet Air
booking 21 มี.ค. - 24 มี.ค. 63 11,900 11,900 10,900 0 3,000 VietJet Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน - ชอปปิ้งถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 -/-/D 
 โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา 
 B/L/D
 โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ซาปา - เขาฮามลอง - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน - นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
ยอดเขาฟานซีปัน - ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์

 B/L/D 
  โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 ฮานอย - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

  

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ