ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คิโรโระ รีสอร์ท Hokkaido Winter JXW881 5วัน3คืน บิน XW_STITC

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คิโรโระ รีสอร์ท Hokkaido Winter JXW881 5วัน3คืน บิน XW_STITC
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

วันที่ 2     ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนิวชิโตะเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ - คิโรโระสกีรีสอร์ท
               โรงแรม Kiroro Ski Resort หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3      คิโรโระ - โอตารุ -  คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เครื่องแก้วโอตารุ - ซัปโปโร
                โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - Duty Free - มิตซุยเอ้าท์เลท - ช้อปทานุกิโคจิ   
                โรงแรม The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4      ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) - อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์
               โรงแรม The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 5     ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา - สวนโอโดริ - สนามบินชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_XW00009
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Nok Scoot
เข้าชม:
147

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XW146 ขากลับ XW145

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12 - 16 ก.พ. 63 27,888 27,888 27,888 0 9,500 Nok Scoot
booking 19 - 23 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 0 9,500 Nok Scoot
booking 21 - 25 ก.พ. 63 26,888 26,888 26,888 0 9,500 Nok Scoot
booking 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 27,888 27,888 27,888 0 9,500 Nok Scoot
booking 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63 26,888 26,888 26,888 0 9,500 Nok Scoot
booking 04 - 08 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 0 9,500 Nok Scoot
booking 06 - 10 มี.ค. 63 26,888 26,888 26,888 0 9,500 Nok Scoot
booking 11 - 15 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 0 9,500 Nok Scoot
booking 13 - 17 มี.ค. 63 26,888 26,888 26,888 0 9,500 Nok Scoot
booking 18 - 22 มี.ค. 63 24,888 24,888 24,888 0 9,500 Nok Scoot
booking 20 - 24 มี.ค. 63 24,888 24,888 24,888 0 9,500 Nok Scoot

คำที่เกี่ยวข้อง :

เที่ยวคิโรโระรีสอร์ท โนโบริเบทสึ จิโกคุดานิ คิโรโระสกีรีสอร์ท คิโรโระ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เครื่องแก้วโอตารุ ซัปโปโร โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ Duty Free มิตซุยเอ้าท์เลท ช้อปทานุกิโคจิ ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่า ถ่ายรูปหอนาฬิกา สวนโอโดริ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนิวชิโตะเสะ - โนโบริเบทสึ - จิโกคุดานิ - คิโรโระสกีรีสอร์ท
 -/-/D
 โรงแรม Kiroro Ski Resort หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 3 คิโรโระ - โอตารุ -  คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เครื่องแก้วโอตารุ - ซัปโปโร
โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - Duty Free - มิตซุยเอ้าท์เลท - ช้อปทานุกิโคจิ 

 B/L/D 
  โรงแรม The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 4 ตลาดปลาโจไก (มีรถพาไป) - อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ 
 B/-/- 
  โรงแรม The B Sapporo Susukino /Red Planet Sapporo Susukino Southหรือระดับใกล้เคียงกัน

  

วันที่ 5ซัปโปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา - สวนโอโดริ - สนามบินชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง        
 B/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ