ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวรญี่ปุ่น ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าคิโรโระ สโนว์เวิลด์] 5วัน3คืน บิน XJ_STZE

ทัวรญี่ปุ่น ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าคิโรโระ สโนว์เวิลด์] 5วัน3คืน บิน XJ_STZE
วันที่ 1     สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2     สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ
               โรงแรม KIRORO RESORT หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3      สกีรีสอร์ท - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน 
                สวนหมีโชวะชินซัง - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
                โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4     อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ -  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
               ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
               โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 5     สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_XJ00042
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
432

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ620 ขากลับ XJ621

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63 31,999 31,999 31,999 10,000 9,000 AirAsia X
booking 05 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 33,999 33,999 33,999 10,000 9,000 AirAsia X
booking 08 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 33,999 33,999 33,999 10,000 9,000 AirAsia X
booking 12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 39,999 39,999 39,999 10,000 9,000 AirAsia X

คำที่เกี่ยวข้อง :

เที่ยวคิโรโระรีสอร์ท คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ สกีรีสอร์ท โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อุทยานโมอาย พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก มิตซุย เอ้าท์เล็ต ดิวตี้ฟรี บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1  สนามบินดอนเมือง 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ
 -/L/D
 โรงแรม KIRORO RESORT หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3 สกีรีสอร์ท - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน
สวนหมีโชวะชินซัง - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 B/L/- 
  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4 อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ -  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

 B/L/- 
  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน

  

วันที่ 5สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
 B/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ