ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี ต้อนรับฤดูหนาว BUSAN ULSAN 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี ต้อนรับฤดูหนาว BUSAN ULSAN 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปูซาน (สนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้)

วันที่ 2     สนามบินกิมแฮ - เมืองอุลซาน - สวนแดวังกัม ริมทะเล - สวนสาธารณะแทฮวา  
               (ชมป่าไผ่ ที่สวยงาม) - จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE 
               โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน

วันที่ 3      เมืองปูซาน - ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว)  
                หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ชายหาดแฮอุนแด - สะพานควางอัน 
                โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน

วันที่ 4     โบสถ์ JUKSONG - COSMETIC SHOP - วัดแฮดงยงกุงซา - ฮ็อกเก็ตนามู  - RED PINE 
               LOTTE PREMIUM OUTLET - อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง
               โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน

วันที่ 5     ศูนย์โสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ถนนซอมยอน - แวะซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน 
               สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพ  
รหัสทัวร์:
KR_LJ00053
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
164

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ012 ขากลับ LJ011

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07 - 11 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 01 - 05 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 16 - 20 ก.พ. 63 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

อุลซาน ปูซาน เมืองอุลซาน สวนแดวังกัม ริมทะเล สวนสาธารณะแทฮวา สวนดอกไม้ ป่าไผ่ จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House สะพานควางอัน โบสถ์ JUKSONG COSMETIC SHOP RED PINE ฮ็อกเก็ตนามู วัดแฮดงยงกุงซา ศูนย์โสมเกาหลี ดิวตี้ฟรี ออยุคโด สกายวอร์ค ถนนซอมยอน ร้านละลายเงินวอน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้


วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปูซาน (สนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินกิมแฮ - เมืองอุลซาน - สวนแดวังกัม ริมทะเล - สวนสาธารณะแทฮวา 
(ชมสวนป่าไผ่ ที่สวยงาม) - จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE 

 -/L/D
 โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน

 

วันที่ 3 เมืองปูซาน - ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว) 
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ชายหาดแฮอุนแด - สะพานควางอัน 

 B/L/D 
  โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน

 

วันที่ 4 โบสถ์ JUKSONG - COSMETIC SHOP - วัดแฮดงยงกุงซา - ฮ็อกเก็ตนามู  - RED PINE  
LOTTE PREMIUM OUTLET - อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง

 B/L/- 
  โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน

  

วันที่ 5ศูนย์โสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ถนนซอมยอน - แวะซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพ   

 B/L/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ