ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮอกไกโด EASY SNOW FREEZING IN HOKKAIDO 5D3N (พักคิโรโระ) บิน XW_STCU

ทัวร์ฮอกไกโด EASY SNOW FREEZING IN HOKKAIDO 5D3N (พักคิโรโระ) บิน XW_STCU
รหัสทัวร์:
JP_XW00008
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Nok Scoot
เข้าชม:
184

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XW146 ขากลับ XW145

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 06 - 10 ธ.ค. 62 25,900 25,900 25,900 6,900 8,900 Nok Scoot
booking 04 - 08 มี.ค. 63 26,900 26,900 26,900 6,900 8,900 Nok Scoot
booking 11 - 15 มี.ค. 63 26,900 26,900 26,900 6,900 8,900 Nok Scoot


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - คิโรโระ สกีรีสอร์ท
 -/-/D
 โรงแรม Kiroro Ski Resort หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 คิโรโระ สกีรีสอร์ท - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
มิตชุยเอ้าท์เลท - Duty Free Shop - เมืองซัปโปโร

 B/L/D 
  โรงแรม Sapporo Classe Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
 B/-/- 
  โรงแรม Sapporo Classe Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

  

วันที่ 5ศาลเจ้าฮอกไกโด - ผ่านชมสวนโอโดริ - ตึกรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณ - ท่าอากาศยานชิโตเสะ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 B/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ