ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM ชมซากุระก่อนใคร 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี CHERRY BLOSSOM ชมซากุระก่อนใคร 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 

วันที่ 2 อินชอน - เกาหลีใต้ - เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้
                ไฮไลท์!! พาท่านแวะถ่ายรูปที่อุโมงค์ซากุระ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึงซา - พักซอรัคซาน 1 คืน
                โรงแรม SEORAK PINE หรือ SEORAK KUMHO RESORT หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่ 3 ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( แบบเต็มวัน ) 
                ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
                โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

                
วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC OUTLET - ฮ็อกเกตนามู 
                โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
                 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
                
 
วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - ชมโรงงานพลอยอเมทิส หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) สุดพิเศษ !! พาท่านชมซากุระนับ 1000 ต้น ณ ถนนยออิโด 
                ร้านละลายเงิน วอน - อินชอน - กรุงเทพฯ 
                รหัสทัวร์:
KR_LJ00051
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
332

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ002 / ขากลับ LJ001

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 มี.ค. - 03 เม.ย. 63 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 01 - 05 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 เม.ย. 63 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 เม.ย. 63 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 04 - 08 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 เม.ย. 63 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 เม.ย. 63 20,999 20,999 20,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 เม.ย. 63 21,999 21,999 21,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 10 - 14 เม.ย. 63 24,999 24,999 24,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 เม.ย. 63 24,999 24,999 24,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 12 - 16 เม.ย. 63 22,999 22,999 22,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 เม.ย. 63 20,999 20,999 20,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 14 - 18 เม.ย. 63 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 16 - 20 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 18 - 22 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 20 - 24 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 22 - 26 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 24 - 28 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 26 - 30 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 63 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/-
 

 

วันที่ 2 อินชอน - เกาหลีใต้ - เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ - ไฮไลท์!! พาท่านแวะถ่ายรูปที่อุโมงค์ซากุระ
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึงซา - พักซอรัคซาน 1 คืน

 -/L/D 
 โรงแรม SEORAK PINE หรือ SEORAK KUMHO RESORT หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 3 ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( แบบเต็มวัน )  
ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น

 B/-/D 
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC OUTLET - ฮ็อกเกตนามู - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี 
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ - ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )

 B/L/D 
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี - ชมโรงงานพลอยอเมทิส  หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - สุดพิเศษ !! พาท่านชมซากุระนับ 1000 ต้น ณ ถนนยออิโด   
ร้านละลายเงิน  วอน - อินชอน - กรุงเทพฯ   

 B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ