ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO MIYAMA INE 5D3N ซุปตาร์ ชาวประมง 5วัน3คืน บิน XJ_STTTN

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO MIYAMA INE 5D3N ซุปตาร์ ชาวประมง 5วัน3คืน บิน XJ_STTTN
รหัสทัวร์:
JP_XJ00041
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
416

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ610 / ขากลับ XJ611

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 06 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 31 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 01 ก.พ. 63 - 05 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 ก.พ. 63 - 06 ก.พ. 63 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 03 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63 19,888 19,888 19,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 ก.พ. 63 - 08 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 05 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 01 มี.ค. 63 - 05 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 03 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 05 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X

คำที่เกี่ยวข้อง :


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 -/-/- 
  โรงแรม Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 2  ลานสกีบิวะโกะ วัลเลย์ - เมืองมิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เกียวโต - ย่านกิออน
 B/L/- 
  โรงแรม Urban Hotel Kyoto-Nijo Premium หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3  เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองอิเนะ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - โอซาก้า 
 B/L/-
  โรงแรม Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4  หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ 
 B/-/- 
 

 

วันที่ 5  สนามบินดอนเมือง
 -/-/- 
 ทัวร์ในประเทศ