ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน บิน CX_STGO

ทัวร์ฮ่องกง ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน บิน CX_STGO
วันที่ 1      กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง) - วัดหวังต้าเซียน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
               โรงแรม เซินเจิ้น Higgert Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2      เซินเจิ้น - ศูนย์หยก - ร้านยาสมุนไพร - ร้านยางพารา - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชมโชว์น้ำพุ
               โรงแรม เซินเจิ้น Higgert Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3      เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวลรี่ - ช้อปปิ้ง - ซิตี้เกทเอ้าเลท - ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
                
รหัสทัวร์:
HK_CX00028
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Cathay Pacific
เข้าชม:
52

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป CX616 ขากลับ CX757

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 21 - 23 ก พ. 63 9,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 9,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 07-03 มี.ค. 63 9,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 20-22 มี.ค. 63 9,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 28-30 มี.ค. 63 9,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง) - วัดหวังต้าเซียน - ร้านหยก - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 -/-/D 
 โรงแรม เซินเจิ้น Higgert Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2เซินเจิ้น - ศูนย์หยก - ร้านยาสมุนไพร - ร้านยางพารา - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชมโชว์น้ำพุ
 B/L/D
 โรงแรม เซินเจิ้น Higgert Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - ร้านจิวเวลรี่ - ช้อปปิ้ง - ซิตี้เกทเอ้าเลท - ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
 B/L/-