ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ สุดอลังการข้ามสะพานยาวที่สุดในโลก 3วัน 2คืน บิน EK_STGO

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ สุดอลังการข้ามสะพานยาวที่สุดในโลก 3วัน 2คืน บิน EK_STGO
วันที่ 1      กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง(สนามบินนานาชาติฮ่องกง) - จูไห่ (โดยรถโค้ชสาธารณะข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก)  
               โรงแรม จูไห่ Jinjiang Inn  Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2      จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ถ่ายรูปกับโรงละครหอไข่มุข - ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ร้านหยก - วัดผูโถว - อิสระช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
               โรงแรม จูไห่ Jinjiang Inn  Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3      จูไห่ (โดยรถโค้ชสาธารณะข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก) - ฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม - Jewelry Factory - วัดแชกง 
                อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
HK_EK00040
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
40

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK384 ขากลับ EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 08 - 10 พ.ย 62 5,888 9,388 9,388 0 3,500 Emirate
booking 15 - 17 พ.ย 62 7,888 11,388 11,388 0 3,500 Emirate
booking 22 - 24 พ.ย 62 6,888 10,388 10,388 0 3,500 Emirate
booking 23 - 25 พ.ย 62 6,888 10,388 10,388 0 3,500 Emirate
booking 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62 6,888 10,388 10,388 0 3,500 Emirate
booking 08 - 10 ธ.ค. 62 7,888 11,388 11,388 0 3,500 Emirate
booking 14 - 16 ธ.ค. 62 7,888 11,388 11,388 0 3,500 Emirate
booking 20 - 22 ธ.ค. 62 7,888 11,388 11,388 0 3,500 Emirate
booking 21 - 23 ธ.ค. 62 7,888 11,388 11,388 0 3,500 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง(สนามบินนานาชาติฮ่องกง) - จูไห่ (โดยรถโค้ชสาธารณะข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก)  
 -/-/D 
 โรงแรม จูไห่ Jinjiang Inn  Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ถ่ายรูปกับโรงละครหอไข่มุข - ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ร้านหยก - วัดผูโถว - อิสระช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
 B/L/D
 โรงแรม จูไห่ Jinjiang Inn  Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 จูไห่ (โดยรถโค้ชสาธารณะข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก) - ฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัม - Jewelry Factory - วัดแชกง
อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 B/L/-