ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง 4วัน 3คืน บิน FD_ST

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง 4วัน 3คืน บิน FD_ST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - ญาจาง - โบสถ์หินญาจาง - ร้านกาแฟ จังเกิ้ล คอฟฟี่ - ตลาดญาจา
              โรงแรม SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 2     ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์เต็มวัน!!!  
               สนุกกับโซนสวนน้ำ - โซนอควาเรียม - โซนเครื่องเล่น - โซนซาฟารี  (พร้อมชมโชว์ ) 
               โรงแรม SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 3     ชมน้ำตกบาโฮ - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - ชมร้านกาแฟสุดฮิป “Rain Forest Café” 
               พิเศษ!! พาท่านสัมผัสบรรยากาศชิลๆ ชายหาด ญาจาง
               โรงแรม SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 4      ญาจาง - สนามบิน - กรุงเทพฯ
               

รหัสทัวร์:
VN_FD00020
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
354

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD646 ขากลับ FD647

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 06 - 09 ธ.ค. 62 14,900 14,900 14,900 3,500 3,500 Air Asia
booking 13 - 16 ธ.ค. 62 13,900 13,900 13,900 3,500 3,500 Air Asia
booking 20 - 23 ธ.ค. 62 14,900 14,900 14,900 3,500 3,500 Air Asia
booking 27 - 30 ธ.ค. 62 15,900 15,900 15,900 3,500 3,500 Air Asia
booking 03 - 06 ม.ค. 63 13,900 13,900 13,900 3,500 3,500 Air Asia
booking 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63 15,900 15,900 15,900 3,500 3,500 Air Asia
booking 21 - 24 ก.พ. 63 12,900 12,900 12,900 3,500 3,500 Air Asia
booking 13 - 16 มี .ค.63 11,900 11,900 11,900 3,500 3,500 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ญาจาง - โบสถ์หินญาจาง - ร้านกาแฟ จังเกิ้ล คอฟฟี่ - ตลาดญาจาง
 -/L/D 
 โรงแรม SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 2 ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์เต็มวัน!!!  
สนุกกับโซนสวนน้ำ - โซนอควาเรียม - โซนเครื่องเล่น - โซนซาฟารี  (พร้อมชมโชว์ ) 
 B/L/D
 โรงแรม SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 ชมน้ำตกบาโฮ - วัดลองเซิน  - ปราสาทโพนคร - ชมร้านกาแฟสุดฮิป “Rain Forest Café”
พิเศษ!! พาท่านสัมผัสบรรยากาศชิลๆ ชายหาด ญาจาง

 B/L/D 
  โรงแรม SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 ญาจาง - สนามบิน - กรุงเทพฯ
 B/-/-