ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER & SKI RESORT 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER & SKI RESORT 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 

วันที่ 2 อินชอน - เกาหลีใต้ - เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ”แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ ( พิเศษ!! พักสกีรีสอร์ท 1 คืน)
                ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นสกีและสัมผัสหิมะนุ่มๆ แบบเต็มอิ่ม!! 
                โรงแรม OAK VALLEY SKI RESORT หรือ YANGJI SKI RESORT หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่ 3 ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) 
                ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
                โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

                
วันที่ 4 น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ๊อกเก็ตนามู - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี 
                ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) 
                
                โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
                

วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ รหัสทัวร์:
KR_LJ00048
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
117

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ004 ขากลับ LJ003

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 04 - 08 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 ก.พ. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 ก.พ. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 10 - 14 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 12 - 16 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 14 - 18 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 16 - 20 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 18 - 22 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 20 - 24 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 22 - 26 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 24 - 28 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 01 - 05 มี.ค. 63 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 มี.ค. 63 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 มี.ค. 63 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 04 - 08 มี.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  อินชอน - เกาหลีใต้ - เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ”แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ ( พิเศษ!! พักสกีรีสอร์ท 1 คืน)
ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นสกีและสัมผัสหิมะนุ่มๆ แบบเต็มอิ่ม!! 

 -/L/D 
  โรงแรม OAK VALLEY SKI RESORT หรือ YANGJI SKI RESORT หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 3  ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ)
ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น

 B/L/D 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ๊อกเก็ตนามู - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) 

 B/L/- 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

  

วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ       
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ