ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ทางเดินกระจก HKG009 3วัน2คืน บิน EK_STOR

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ทางเดินกระจก HKG009 3วัน2คืน บิน EK_STOR
วันที่ 1      สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็กลัปก๊อก(ฮ่องกง) - เซินเจิ้น
               โรงแรม JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 2      เซินเจิ้น - วัดกวนอู - ช้อปปิ้ง 3 ร้าน - เมืองชิงหยวน - ยอดเขาหวงเทิงเสีย ไฮไลท์ ทางเดินกระจก Huangtengxia Glass Bridge - เซินเจิ้น  
               โรงแรม JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 3      เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ
รหัสทัวร์:
HK_EK00039
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
213

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK384 ขากลับ EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 03 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 02 - 04 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 03 - 05 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 04 - 06 ต.ค. 62 6,996 6,996 6,996 0 3,500 Emirate
booking 05 - 07 ต.ค. 62 6,996 6,996 6,996 0 3,500 Emirate
booking 07 - 09 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 08 - 10 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 09 - 11 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 10 - 12 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 11 - 13 ต.ค. 62 6,996 6,996 6,996 0 3,500 Emirate
booking 12 - 14 ต.ค. 62 7,997 7,997 7,997 0 3,500 Emirate
booking 13 - 15 ต.ค. 62 6,996 6,996 6,996 0 3,500 Emirate
booking 14 - 16 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 15 - 17 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 16 - 18 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 17 - 19 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 18 - 20 ต.ค. 62 6,996 6,996 6,996 0 3,500 Emirate
booking 19 - 21 ต.ค. 62 6,996 6,996 6,996 0 3,500 Emirate
booking 20 - 22 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 21 - 23 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 22 - 24 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 23 - 25 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 24 - 26 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 27 - 29 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 28 - 30 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 29 - 31 ต.ค. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate
booking 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 5,995 5,995 5,995 0 3,500 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็กลัปก๊อก(ฮ่องกง) - เซินเจิ้น
 -/-/- 
 โรงแรม JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 2เซินเจิ้น - วัดกวนอู - ช้อปปิ้ง 3 ร้าน - เมืองชิงหยวน - ยอดเขาหวงเทิงเสีย ไฮไลท์ ทางเดินกระจก Huangtengxia Glass Bridge - เซินเจิ้น  
 B/L/D
 โรงแรม JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ
 B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ