ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ HKG003 3วัน 2คืน บิน RJ_STBD

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ HKG003 3วัน 2คืน บิน RJ_STBD
วันที่ 1      กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market   
               โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

วันที่ 2      สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
               โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

วันที่ 3      วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย -  กรุงเทพฯ   
รหัสทัวร์:
HK_RJ00007
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Royal Jordanian
เข้าชม:
119

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป RJ182 ขากลับ RJ183

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 13 - 15 ต.ค. 62 17,900 17,900 17,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 24 - 26 ต.ค. 62 17,900 17,900 17,900 0 5,500 Royal Jordanian


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market
 -/-/- 
 โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
 B/-/-
 โรงแรม Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3  วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย -  กรุงเทพฯ
 B/L/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ