ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวเกาหลี ENJOY SUMMER IN KOREA 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวเกาหลี ENJOY SUMMER IN KOREA 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

วันที่ 2  สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ชื่อดัง (แลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ ) 
            ประสบการณ์ใหม่!! การปั่นจักรยานเรียลไบค์ บนรางรถไฟ
            โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ SUNSHINE HOTEL ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 3  ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!) 
            พาท่านไปชมวิวัฒนาการใหม่ๆ “VIVA” เกาะลอยน้ำเรืองแสง - เข้าที่พักกรุงโซล
            โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 4  น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก 
            ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
            โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี - ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - พลอยอเมทิส 
            ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
KR_LJ00047
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
239

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ002 ขากลับ LJ001

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 22 - 26 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 0 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 ส.ค. 62 9,999 9,999 9,999 0 5,000 Jin Air
booking 27 - 31 ส.ค. 62 12,900 12,900 12,900 0 5,000 Jin Air
booking 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 62 12,900 12,900 12,900 0 5,000 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ชื่อดัง (แลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ )
ประสบการณ์ใหม่!! การปั่นจักรยานเรียลไบค์ บนรางรถไฟ

 -/L/D 
  โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ SUNSHINE HOTEL ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วันที่ 3  ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!) - พาท่านไปชมวิวัฒนาการใหม่ๆ “VIVA” เกาะลอยน้ำเรืองแสง
 B/-/D 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี  
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )

 B/L/D 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

  

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี - ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - พลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ