ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7D4N บิน QR_STCU

ทัวร์ EASY WORLD HERITAGE EAST EUROPE 7D4N บิน QR_STCU
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - กรุงโดฮา

วันที่ 2     กรุงโดฮา - ปราก - คุทนา โฮรา - ชมเมือง - วิหารเซนต์บาร์บารา - ปราก - สะพานชาลส์ - จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
               โรงแรม Clarion Congress Prague หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 3     กรุงปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส - ตรอกทองคำ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ชมเมือง - เชสกี้ บูดาโจวิค
               โรงแรม Clarion Congress České Budějovice หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 4     เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลล์สตัทท์ - ชมเมือง - เวียนนา
               โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 5     เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน - Parndorf Designer Outlet - บูดาเปสต์ 
               โรงแรม Expo Congress Hotel, Budapest หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ 6     บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์เเมตเทียส - จัตุรัสวีรบุรุษ - ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ - กรุงโดฮา

วันที่ 7     กรุงเทพฯ    

รหัสทัวร์:
EUE_QR00002
ประเทศ:
ยุโรปตะวันออก
สายการบิน:
Qatar Airways
เข้าชม:
52

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป QR833/QR289 ขากลับ QR200/QR834

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 14 - 20 ก.ย. 62 41,990 41,990 40,990 12,000 8,500 Qatar Airways
booking 19 - 25 ต.ค. 62 43,990 43,990 41,990 12,000 8,500 Qatar Airways

คำที่เกี่ยวข้อง :

ยุโรปตะวันออก เช็ก ออสเตรีย ฮังการี กรุงโดฮา ปราก คุทนา โฮรา ชมเมือง วิหารเซนต์บาร์บารา ปราก สะพานชาลส์ จัตุรัสกรุงเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปราก ปราสาทปราก มหาวิหาร เซนต์วิตุส ตรอกทองคำ เชสกี้ ครุมลอฟ ชมเมือง เชสกี้ บูดาโจวิค เชสกี้ บูดาโจวิค ฮัลล์สตัทท์ ชมเมือง เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์ทเนอร์ มหาวิหารเซนต์ สเตเฟน Parndorf Designer Outlet บูดาเปสต์ บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ป้อมชาวประมง โบสถ์เเมตเทียส จัตุรัสวีรบุรุษ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กรุงโดฮา
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2 กรุงโดฮา - ปราก - คุทนา โฮรา - ชมเมือง - วิหารเซนต์บาร์บารา - ปราก - สะพานชาลส์ - จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
 -/L/D
  โรงแรม Clarion Congress Prague หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3 กรุงปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส - ตรอกทองคำ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ชมเมือง - เชสกี้ บูดาโจวิค
 B/L/D 
  โรงแรม Clarion Congress České Budějovice หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4  เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลล์สตัทท์ - ชมเมือง - เวียนนา 
 B/L/D 
  โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 5 เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน - Parndorf Designer Outlet - บูดาเปสต์ 
 B/L/D 
  โรงแรม Expo Congress Hotel, Budapest หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 6  บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ป้อมชาวประมง - โบสถ์เเมตเทียส - จัตุรัสวีรบุรุษ - ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ - กรุงโดฮา
 B/L/- 
 


วันที่ 7  กรุงเทพฯ
 -/-/-