ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี โซล - คังนึง Hi Korea Exclusive 5วัน 3คืน บิน TG_HNST

ทัวร์เกาหลี โซล - คังนึง Hi Korea Exclusive 5วัน 3คืน บิน TG_HNST
วันที่ 1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2  เดินทางถึงสนามบินอินชอน - เมืองคังนึง - บ้านโอจูกฮอน - ชายหาดอันมก - ชายหาดจูมุนจิน
            โรงแรม Gangneung SkyBay หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3  ถนนวอลฮวา - ตลาดกลางคังนึง - หมู่บ้านเต้าหู้โชดัง - วัดวาวูจองซา - Cosmetic Center - ตลาดทงแดมุน
            โรงแรม Ibis or Novotel Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4  ศูนย์โสม - น้ำมันสนเข็มแดง - มหาวิทยาลัยอีแด - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ - ถ่ายชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
            โรงแรม Ibis or Novotel Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5  ศูนย์สมุนไพร - ย่านยอนนัมดง - ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด - ร้านละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
KR_TG00002
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
148

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TG 8086 ขากลับ TG 8089

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 11 - 15 ก.ย.62 20,900 20,900 20,900 7,000 7,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

เที่ยวเกาหลีตามรอยซีรีย์ Goblin ตามรอยซีรีย์ Goblin เมืองคังนึง บ้านโอจูกฮอน ชายหาดอันมก ชายหาดจูมุนจิน ถนนวอลฮวา ตลาดกลางคังนึง หมู่บ้านเต้าหู้โชดัง วัดวาวูจองซา Cosmetic Center ตลาดทงแดมุน ศูนย์โสม น้ำมันสนเข็มแดง มหาวิทยาลัยอีแด พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ทำคิมบับ ถ่ายชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร ย่านยอนนัมดง ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด ร้านละลายเงินวอน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

  

วันที่ 1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2 เดินทางถึงสนามบินอินชอน - เมืองคังนึง - บ้านโอจูกฮอน - ชายหาดอันมก - ชายหาดจูมุนจิน
 -/L/D
 โรงแรม Gangneung SkyBay หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 3 ถนนวอลฮวา - ตลาดกลางคังนึง - หมู่บ้านเต้าหู้โชดัง - วัดวาวูจองซา - Cosmetic Center - ตลาดทงแดมุน
 B/L/D 
  โรงแรม Ibis or Novotel Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 4 ศูนย์โสม - น้ำมันสนเข็มแดง - มหาวิทยาลัยอีแด - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ - ถ่ายชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
 B/L/D 
  โรงแรม Ibis or Novotel Ambassador Seoul Yongsan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

  

วันที่ 5ศูนย์สมุนไพร - ย่านยอนนัมดง - ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด - ร้านละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ
 B/L/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ