ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น สั่นระฆังขอความรัก Wonderful Hokkaido 6วัน 4คืน บิน TG_ST

ทัวร์ญี่ปุ่น สั่นระฆังขอความรัก Wonderful Hokkaido 6วัน 4คืน บิน TG_ST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ

วันที่ 2     สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ 
               โรงแรม NOBORIBETSU SEKISUITEI HOTEL (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 3     คิโรโระรีสอร์ท - ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็ม - พิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขาอาซาริ ขอความรัก
               ตามรอยหนังภาพยนตร์ “แฟนเดย์” - พักสุดหรู!! คิโรโระรีสอร์ท 1 คืน
               โรงแรม THE KIRORO SKI RESORT ระดับ 5 ดาว (พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน)

วันที่ 4     ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ - โรงงานช็อกโกแลต - ชมอดีตทำเนียบรัฐบาล (ตึกแดง) - สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์
               เมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด พร้อม อาหารนานาชาติ  ทานไม่อั้น!! 
               โรงแรม DAIWA HOTEL   SAPPORO  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

วันที่ 5     เมืองซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมที่พัก   
               โรงแรม DAIWA HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

วันที่ 6     สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_TG00088
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
703

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TG 670 ขากลับ TG 671

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 - 10 ธ.ค. 62 55,900 54,900 53,900 0 13,900 Thai Airway
booking 19 - 24 ธ.ค. 62 58,900 57,900 56,900 0 17,900 Thai Airway
booking 09 - 14 ม.ค. 63 53,900 53,900 53,900 0 13,900 Thai Airway
booking 16 - 21 ม.ค. 63 55,900 54,900 53,900 0 13,900 Thai Airway
booking 21 - 26 ม.ค. 63 59,900 58,900 57,900 0 17,900 Thai Airway
booking 05 - 10 มี.ค. 63 53,900 53,900 53,900 0 13,900 Thai Airway
booking 17 - 22 มี.ค. 63 53,900 53,900 53,900 0 13,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ คิโรโระรีสอร์ท กิจกรรม SNOW PARK ขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขาอาซาริ ขอความรัก คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ โรงงานช็อกโกแลต ชมอดีตทำเนียบรัฐบาล (ตึกแดง) สวนโอโดริ ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ 
 -/L/D
  โรงแรม NOBORIBETSU SEKISUITEI HOTEL (ระดับ 4 ดาว)

 

วันที่ 3  คิโรโระรีสอร์ท - ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็ม - พิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขาอาซาริ ขอความรัก 
ตามรอยหนังภาพยนตร์ “แฟนเดย์” - พักสุดหรู!! คิโรโระรีสอร์ท 1 คืน

 B/-/D 
  โรงแรม THE KIRORO SKI RESORT ระดับ 5 ดาว (พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน)

 

วันที่ 4  ถ่ายรูปคลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ - โรงงานช็อกโกแลต - ชมอดีตทำเนียบรัฐบาล (ตึกแดง) - สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ 
เมนูพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด พร้อม อาหารนานาชาติ  ทานไม่อั้น!! 

 B/L/D
  โรงแรม DAIWA HOTEL   SAPPORO  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

 

วันที่ 5  เมืองซัปโปโร - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) - โรงแรมที่พัก      
 B/-/- 
  โรงแรม DAIWA HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

 

วันที่ 6  สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ    
 B/-/- 
 ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ