ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี HELLO AUTUMN ชมทุ่งดอกโคเชีย 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี HELLO AUTUMN ชมทุ่งดอกโคเชีย 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

วันที่ 2  อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ - ชมบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีที่ สวนซองโด (SONGDO CENTRAL PARK)
            เช็คอินทิวต้นแปะก๊วยชื่อดัง “เกาะนามิ” - ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) - เข้าที่พัก กรุงโซล
            โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

วันที่ 3  สนุกเต็มอิ่มกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุก LOTTE WORLD - ถ่ายรูปกับตึกที่สูงที่สุดของเกาหลี “LOTTETOWER” 
            ถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้นับหมื่นต้น “สวนยางจูนาริ” โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้ง COSMETIC OUTLET - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด
            โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

วันที่ 4  ชมพระราชวังด็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู - น้ำมันสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ณ ตลาดเมียงดง
            โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

วันที่ 5  ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - พลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - สนามบิน - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
KR_LJ00046
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
332

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ002 ขากลับ LJ001

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 01 - 05 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 04 - 08 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 10 - 14 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 12 - 16 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 16 - 20 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 18 - 22 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 20 - 24 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 22 - 26 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 24 - 28 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 26 - 30 ต.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 27 - 31 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62 14,999 14,999 14,999 5,900 5,000 Jin Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2 อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ - ชมบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีที่ สวนซองโด (SONGDO CENTRAL PARK)
เช็คอินทิวต้นแปะก๊วยชื่อดัง “เกาะนามิ” - ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) - เข้าที่พัก กรุงโซล

 -/L/D
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

 

วันที่ 3 สนุกเต็มอิ่มกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุก LOTTE WORLD - ถ่ายรูปกับตึกที่สูงที่สุดของเกาหลี “LOTTETOWER” 
ถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้นับหมื่นต้น “สวนยางจูนาริ” โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้ง COSMETIC OUTLET - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด

 B/L/D 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

 

วันที่ 4  ชมพระราชวังด็อกซูกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู - น้ำมันสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ณ ตลาดเมียงดง
 B/L/- 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

  

วันที่ 5ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - พลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - สนามบิน - กรุงเทพฯ
 B/L/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ