ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

วันที่ 2     อินชอน - เกาหลีใต้ - เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ 
               “พาท่านสนุกกับการตกปลาน้ำแข็ง” 1ปี มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น!! - พักสกีรีอสร์ท 1 คืน “ให้ท่านได้ฟินกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม”
               โรงแรม OAK VALLEY SKI RESORT หรือ YANGJI SKI RESORT ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 3     ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ - สนุกย้อนวัยกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLANDช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet 
               ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น 
               โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 4     น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนามู - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี  
               ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) 
               โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่ 5     ศูนย์โสมเกาหลี - ลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน 
               กรุงเทพฯ
               
รหัสทัวร์:
KR_LJ00045
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
404

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ004 ขากลับ LJ003

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 ม.ค. 63 21,900 21,900 21,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 02 - 06 ม.ค. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 03 - 07 ม.ค. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 04 - 08 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 05 - 09 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 06 - 10 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 07 - 11 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 08 - 12 ม.ค. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 09 - 13 ม.ค. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 10 - 14 ม.ค. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 11 - 15 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 12 - 16 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 13 - 17 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 14 - 18 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 15 - 19 ม.ค. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 16 - 20 ม.ค. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 17 - 21 ม.ค. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 18 - 22 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 19 - 23 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 20 - 24 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 21 - 25 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 22 - 26 ม.ค. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 23 - 27 ม.ค. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 24 - 28 ม.ค. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 25 - 29 ม.ค. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 26 - 30 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 27 - 31 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

เที่ยวเกาหลีพักสกี เกาหลีตกปลาน้ำแข็ง เที่ยวเกาหลีตกปลาน้ำแข็ง ice fishing festival เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ตกปลาน้ำแข็งฮวาชอน ฮวาชอน Hwacheon Hwacheon Sancheoneo Ice Festival ทัวร์เกาหลีมกราคม2020 เที่ยวเกาหลีมกราคา2020 กาะนามิ สกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอรี่ สวนสนุก EVERLAND Cosmetic Outlet ตลาดฮงแด น้ำมันสน พระราชวังเคียงบกกุง ฮ็อกเกตนามู โรงงานสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์โสมเกาหลี พลอยอเมทีส หอคอยโซลทาวเวอร์ ร้านละลายเงินวอน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2 อินชอน - เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ “พาท่านสนุกกับการตกปลาน้ำแข็ง”
1ปี มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น!! - พักสกีรีอสร์ท 1 คืน “ให้ท่านได้ฟินกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม”

 -/L/D
 โรงแรม OAK VALLEY SKI RESORT หรือ YANGJI SKI RESORT ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 3 ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ - สนุกย้อนวัยกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLANDช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet 
ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น 

 B/L/D 
  โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนามู - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ  ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) 

 B/L/- 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

  

วันที่ 5ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ

 B/L/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ