ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี เมืองน่าเที่ยว อุลซาน-ปูซาน 5วัน 3 คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี เมืองน่าเที่ยว อุลซาน-ปูซาน 5วัน 3 คืน บิน LJ_ST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปูซาน (สนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้)

วันที่ 2     สนามบินกิมแฮ - เมืองอุลซาน - สวนแดวังกัม ริมทะเล - สวนสาธารณะแทฮวา  
               (ชมสวนดอกไม้ ป่าไผ่ ที่สวยงาม) - จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE 
               โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน

วันที่ 3      เมืองปูซาน - ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว) - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
                อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House - สะพานควางอัน - ที่พัก  
                โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน

วันที่ 4     โบสถ์ JUKSONG - COSMETIC SHOP - RED PINE - ฮ็อกเก็ตนามู  - วัดแฮดงยงกุงซา
               โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน

วันที่ 5     ศูนย์โสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ออยุคโด สกายวอร์ค (Oryukdo Skywalk) - ถนนซอมยอน 
               แวะซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพ  
รหัสทัวร์:
KR_LJ00043
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
391

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ012 ขากลับ LJ011

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 03 - 07 ก.ย. 62 14,888 14,888 14,888 0 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 ก.ย. 62 14,888 14,888 14,888 0 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 ก.ย. 62 14,888 14,888 14,888 0 5,000 Jin Air
booking 20- 24 ก.ย. 62 14,888 14,888 14,888 0 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 ก.ย. 62 14,888 14,888 14,888 0 5,000 Jin Air
booking 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62 14,888 14,888 14,888 0 5,000 Jin Air
booking 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 62 14,888 14,888 14,888 0 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 ต.ค. 62 14,888 14,888 14,888 0 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 ต.ค. 62 14,888 14,888 14,888 0 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 0 5,000 Jin Air
booking 14 - 18 ต.ค. 62 14,888 14,888 14,888 0 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 ต.ค. 62 14,888 14,888 14,888 0 5,000 Jin Air
booking 18 - 22 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 0 5,000 Jin Air
booking 20 - 24 ต.ค. 62 14,888 14,888 14,888 0 5,000 Jin Air
booking 22 - 26 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 0 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 ต.ค. 62 15,888 15,888 15,888 0 5,000 Jin Air
booking 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62 15,888 15,888 15,888 0 5,000 Jin Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

เมืองอุลซาน สวนแดวังกัม ริมทะเล สวนสาธารณะแทฮวา สวนดอกไม้ ป่าไผ่ จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House สะพานควางอัน โบสถ์ JUKSONG COSMETIC SHOP RED PINE ฮ็อกเก็ตนามู วัดแฮดงยงกุงซา ศูนย์โสมเกาหลี ดิวตี้ฟรี ออยุคโด สกายวอร์ค ถนนซอมยอน ร้านละลายเงินวอน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้


วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปูซาน (สนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินกิมแฮ - เมืองอุลซาน - สวนแดวังกัม ริมทะเล - สวนสาธารณะแทฮวา  (ชมสวนดอกไม้ ป่าไผ่ ที่สวยงาม)
จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE 

 -/L/D
 โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน

 

วันที่ 3 เมืองปูซาน - ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว) - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House - สะพานควางอัน - ที่พัก  

 B/L/D 
  โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน

 

วันที่ 4 โบสถ์ JUKSONG - COSMETIC SHOP - RED PINE - ฮ็อกเก็ตนามู  - วัดแฮดงยงกุงซา - LOTTE PREMIUM OUTLET
อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง

 B/L/- 
  โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน

  

วันที่ 5ศูนย์โสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ออยุคโด สกายวอร์ค (Oryukdo Skywalk) - ถนนซอมยอน - แวะซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพ   

 B/L/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ