ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี ENJOY SKI & WINTER SNOW 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี ENJOY SKI & WINTER SNOW 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

วันที่ 2     อินชอน - เกาหลีใต้ - พาจูเอาท์เล็ท ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ลดราคา 50 – 70% -  เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” 
               แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ - พาท่านสนุกเต็มอิ่มกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท - พักซูวอน 1 คืน
               โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือ SUNSHINE HOTEL ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 3     ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ)
               ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
               โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 4     น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนามู - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี 
               ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) 
               โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่ 5     ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน 
               สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
KR_LJ00042
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
413

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ004 ขากลับ LJ003

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62 15,999 15,999 15,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 01 - 05 ธ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 ธ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 ธ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 04 - 08 ธ.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 ธ.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 ธ.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 ธ.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 ธ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 ธ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 10 - 14 ธ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 ธ.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 12 - 16 ธ.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 ธ.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 14 - 18 ธ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 ธ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 16 - 20 ธ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 ธ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 18 - 22 ธ.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 ธ.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 20 - 24 ธ.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 ธ.ค. 62 17,999 17,999 17,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 22 - 26 ธ.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 ธ.ค. 62 18,999 18,999 18,999 5,900 5,000 Jin Air
booking 24 - 28 ธ.ค. 62 19,999 19,999 19,999 5,900 6,000 Jin Air
booking 25 - 29 ธ.ค. 62 20,999 20,999 20,999 5,900 6,000 Jin Air
booking 26 - 30 ธ.ค. 62 21,999 21,999 21,999 5,900 6,000 Jin Air
booking 27 - 31 ธ.ค. 62 23,999 23,999 23,999 5,900 6,000 Jin Air
booking 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 25,999 25,999 25,999 5,900 6,000 Jin Air
booking 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 24,999 24,999 24,999 5,900 6,000 Jin Air
booking 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63 22,999 22,999 22,999 5,900 6,000 Jin Air
booking 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63 20,999 20,999 20,999 5,900 6,000 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  อินชอน - เกาหลีใต้ - พาจูเอาท์เล็ท ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ลดราคา 50 – 70% - เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ 
พาท่านสนุกเต็มอิ่มกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท - พักซูวอน 1 คืน

 -/L/D
 โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือ SUNSHINE HOTEL ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 3 ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet 
ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น

 B/L/D 
  โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนามู - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ 
ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) 

 B/L/- 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

  

วันที่ 5ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  
 B/L/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ