ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4วัน 3คืน บิน SL_STBD

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4วัน 3คืน บิน SL_STBD
วันที่ 1      กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน 
               โรงแรม Grand LivioKuta Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหลี

วันที่ 2     บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั้นบันได
               โรงแรม GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี

วันที่ 3     วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - คินตามณี - วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์
               โรงแรม U HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาว

วันที่ 4     บาหลี สวิงค์ - วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - กรุงเทพฯ
               

รหัสทัวร์:
ID_SL00004
ประเทศ:
อินโดนีเซีย
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
327

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL258 ขากลับ SL259

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12 - 15 ก.ค. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 14 - 17 ก.ค. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 25 - 28 ก.ค. 62 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Lion Air
booking 02 - 05 ส.ค. 62 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 10 - 13 ส.ค. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 16 - 19 ส.ค. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 23 - 26 ส.ค. 62 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Lion Air
booking 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 06 - 09 ก.ย. 62 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Lion Air
booking 13 - 16 ก.ย. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 14 - 17 ก.ย. 62 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Lion Air
booking 20 - 23 ก.ย. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 21 - 24 ก.ย. 62 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Lion Air
booking 27 - 30 ก.ย. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 04 - 07 ต.ค. 62 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Lion Air
booking 11 - 14 ต.ค. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 12 - 15 ต.ค. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 18 - 21 ต.ค. 62 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Lion Air
booking 23 - 26 ต.ค. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 25 - 28 ต.ค. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 28 - 31 ต.ค. 62 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Lion Air
booking 01 - 04 พ.ย. 62 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Lion Air
booking 02 - 05 พ.ย. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 08 - 11 พ.ย. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 09 - 12 พ.ย. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 15 - 18 พ.ย. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 16 - 19 พ.ย. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 22 - 25 พ.ย. 62 15,900 15,900 14,900 0 3,500 Lion Air
booking 23 - 26 พ.ย. 62 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Lion Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน 
 -/-/D 
 โรงแรม Grand LivioKuta Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาวมาตรฐานบาหลี

 

วันที่ 2 บารองแดนซ์ - วัดบราตัน - นาขั้นบันได
 B/L/D
 โรงแรม GRAND LIVIO HOTEL 3* หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานบาหลี 

 

วันที่ 3 วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - คินตามณี - วัดเบซากิห์ - วัดเลมปูยางค์
 B/L/D 
  โรงแรม U HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3* ดาว

 

วันที่ 4 บาหลี สวิงค์ - วิหารทานาต์ลอต - ร้านกฤษณา - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

  

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ