ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ XW-S22 5วัน 3คืน บิน XW_STITC

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ XW-S22 5วัน 3คืน บิน XW_STITC
วันที่ 1     สนามบินดอนเมือง
               โรงแรม SHANGHAI DONGFANG HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 2     เมืองเซี่ยงไฮ้ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัค
               โรงแรม SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3     หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 - ย่านซินเทียนตี้
               โรงแรม SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4     เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร) - สนามบินผู่ตง
               
วันที่ 5     สนามบินดอนเมือง
รหัสทัวร์:
CN_XW00008
ประเทศ:
จีน
สายการบิน:
Nok Scoot
เข้าชม:
151

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XW858 ขากลับ XW857

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

  

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง
 -/-/- 
 โรงแรม SHANGHAI DONGFANG HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 2 เมืองเซี่ยงไฮ้ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - ถนนนานกิง - ตึกสตาร์บัค
 B/L/D
 โรงแรม SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 3 หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 - ย่านซินเทียนตี้
 B/L/D 
  โรงแรม SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 4 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร) - สนามบินผู่ตง
 B/-/- 
 

  

วันที่ 5สนามบินดอนเมือง
 -/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ