ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย [เลสโก อัศวินมังกร] 4วัน 3คืน บิน WE_STZE

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย [เลสโก อัศวินมังกร] 4วัน 3คืน บิน WE_STZE
วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - เมืองฉงชิ่ง 
               โรงแรม Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 2     เมืองอู่หลง - อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) - จุดชมวิวระเบียงแก้ว - ถนนแปะก๊วย 
               โรงแรม Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3     ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) - เมืองฉงชิ่ง - ตลาดหงหยาต้ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง   
               โรงแรม Mingshan Yuan Lin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4     หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ศาลาประชาคม - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
               


รหัสทัวร์:
CN_WE00021
ประเทศ:
จีน
สายการบิน:
Thai Smile
เข้าชม:
240

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป WE684 ขากลับ WE685

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

  

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - เมืองฉงชิ่ง 
 -/-/D 
 โรงแรม Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2  เมืองอู่หลง - อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) - จุดชมวิวระเบียงแก้ว - ถนนแปะก๊วย 
 B/L/D
 โรงแรม Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) - เมืองฉงชิ่ง - ตลาดหงหยาต้ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง   
 B/L/D 
 
โรงแรม Mingshan Yuan Lin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - ศาลาประชาคม - สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 B/L/- 
 

  

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ