ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียว ทุ่งไม้แดง 5วัน 3คืน บิน JL_STZE

ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียว ทุ่งไม้แดง 5วัน 3คืน บิน JL_STZE
วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮาเนดะ
               โรงแรม OMORI TOKYU REI OR HOTEL RELIEF PREMIUM HANEDA หรือเทียบเท่า

วันที่ 2     ฮาเนดะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต 
               อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
               โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3     ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) -  ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิ คาจิ  - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
               โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4     ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
               
วันที่ 5     ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_JL00013
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Japan Airlines
เข้าชม:
421

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 46 kg.
  • ขาไป JL032 ขากลับ JL033

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 03 - 07 ต.ค. 62 29,999 29,999 29,999 10,000 8,000 Japan Airlines
booking 10 - 14 ต.ค. 62 31,999 31,999 31,999 10,000 8,000 Japan Airlines
booking 11 - 15 ต.ค. 62 31,999 31,999 31,999 10,000 8,000 Japan Airlines
booking 19 - 23 ต.ค. 62 31,999 31,999 31,999 10,000 8,000 Japan Airlines
booking 25 - 29 ต.ค. 62 29,999 29,999 29,999 10,000 8,000 Japan Airlines

คำที่เกี่ยวข้อง :

ฮาเนดะ พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิ คาจิ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า โอไดบะ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

  

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮาเนดะ
 -/-/- 
 โรงแรม OMORI TOKYU REI OR HOTEL RELIEF PREMIUM HANEDA หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ฮาเนดะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 B/L/D
 โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) -  ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิ คาจิ  - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 B/L/- 
  โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4 ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
 B/L/D 
 

  

วันที่ 5 ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 -/-/-
 

 


ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ